Lederkonferansen 2019

Lederkonferansen ble gjennomført på Sanner hotell på Gran i Hadeland 2. - 4. mai. Vi var godt representert med 3 deltakere, Ole Myrbekk som leder, Annbjørg Jullum i valgkomiteen og Arne Thingstad som regionrepresentant. Innledningsvis fikk lederne påfyll fra Forsvaret v/sjef FST, GL Erik Gustavson vedrørende status, utvikling og utfordringer for Forsvaret, fra Forbundskontoret med fokus på organisasjon, utkast til nye vedtekter, utfordringer/satsingsområder og medlemsstatus/medlemsutvikling. Deretter ble fokus rettet mot hovedtema for konferansen som var å rekruttere og beholde medlemmer. Ole Myrbekk hadde et foredrag om hvordan rekruttering gjøres hos oss. Gruppearbeid regionvis for å finne tiltak både sentralt og lokalt for rekruttering/medlemspleie ble gjennomført. Vi hadde også en flott jubileumsmiddag for å markere FSF 35 år. 

1c.jpg
1a.jpg