Kurs i Styreweb for regionens tillitsvalgte.

10 september ble det gjennomført kurs på Huset med tema opplæring i Styreweb for tillitsvalgte i region 3. Kurset kom i stand på bakgrunn av et unisont ønske om kurs i Styreweb fra avdelingene. Fra Forbundet sin side ble det gitt positiv tilbakemelding på å få arrangert et nytt eget kurs i regionen. Deltakelsen var stor, 12 deltok. Kurset ble holdt av Geir Ove Svinø. Emner som ble gjennomgått var styreoversikt og tilganger, medlemsregister, kommunikasjon, dokumentarkiv og møteprotokoll, økonomi med regnskap og fakturering, informasjon fra FSF og hjelpfuksjoner. Noen av deltakerne har brukt Styreweb en god del mens andre var nybegynnere. Kurset var tilpasset begge grupper slik at alle fikk et meget godt utbytte av kurset. Det ble også gitt oppgaver underveis. Kurset var meget lærerikt og gjorde avdelingens tillitsvalgte mye tryggere i bruk av Styreweb i f m drift av avdelingene og å få overført kunnskapen til nye tilltsvalgte i fremtiden.

Les mer

sw19.jpg