Innfasingen av Luftforsvarets skolesenter.

Temaet på medlemsmøtet 22 mars var status og fremdrift og etablering av Luftforsvarets skolesenter ved Værnes. Prosjektleder og stabssjef, oberstløytnant John Hope, er satt til å lede innfasingen. Staben hans er allerede kommet godt i gang med det. Oblt Hope holdt et interessant fordrag for oss. Han har tidligere tjenestegjort på Værnes en periode fra 1989. 1 oktober i år er det forøvrig 20 år siden tidligere LSV ble nedlagt.

Innen 2025 skal Luftforsvarets aktivitet på Kjevik være helt avviklet. Luftforsvarets Skoler skal ivareta alt fag- og funksjonsrettet utdanning for Luftforsvaret, med Baseforsvarstaktisk skole (BFTS), Luftforsvarets Spesialistskole (LSS), Luftforsvarets tekniske skole (LFTS), og avdeling for teknologibasert læring (ATL) her på Værnes. Dog vil noe utdanning innen andre fagkategorier finne sted på andre lokasjoner, utenlands eller hos sivile instituasjoner. Ny teknologi vil bli tatt i bruk i undervisningen med blant annet digital fjernundervisning.

Nå er baseforsvarstaktisk skole godt kommet i gang og etablert på Værnes. De andre enhetene innfases etter hvert. Nåværende EBA vil bli tatt i bruk, et nytt skolebygg trengs. Det er målsetting at skoledriften blir driftet sentralt i garnisonen. Sivilt samarbeid er aktuelt, særlig på BRP området. Innfasingen vil medføre mange nye arbeidsplasser i kommunen. 27 medlemmer deltok på møtet.

 

hop.jpg