HV-12s julelunch 6 desember.

Tradisjonen tro inviterte sjef HV-12, oberst Jens Christian Junge, FSF-avdelingene i "gamle Nord-Trøndelag" til julelunch i mannskapsmessa. Grunnet COVID 19 smitten er det 3 år siden siste julelunch lot seg gjennomføre. Han ønsket alle velkommen og fortalte senere om driftsåret for HV-12 m h p øvings- og kursvirksomheten og budsjettildelingen. Obersten gikk inn på den tilspissete internasjonale situasjonen i Europa som en konsekvens av Russlands krigføring i Ukrania. Personell fra HV-12 skal bidra til opplæring av ukraniske styrker.
 
Kjøkkenpersonellet sørget for veldig god mat og et nydelig pyntet og bugnende julebord.
 
Leder FSF avdeling Værnes, Ole Myrbekk, holdt på vegne av avdelingene takketalen. Han takket HV-12 hjertelig for invitasjonen og for veldig god støtte til avdelingenes drift. Myrbekk ønsket til lykke med dagen siden det er nøyaktig 75 år siden opprettelsen av Heimevernet. 
 
Kjøkkenpersonalet ble spesielt takket for juleunchen. I denne forbindelse overrakte han til kjøkkensjef Andreas Haugan en stor eske konfekt til alle de som jobbet på kjøkkenet.
06122c.jpg
061222.jpg
06122d.jpg