Historiske bilder fra flystasjonen

Forrige leder i avdelingen over mange år, Jon Reidar Wengstad, la ned et stort arbeid med å digitalisere bilder fra flystasjonen tatt på 1900-tallet. Samlingen spenner over et vidt spekter og på medlemsmøtet 24 januar viste Ole Myrbekk fram et representativt utvalg på storskjerm. 

Oppmøtet var veldig bra, 46 deltok. Mange kjente igjen både personer, bygninger og materiell så det kom fram mye informasjon som nok var ny og interessant for mange. Faktisk kom det også fram noen tilfeller av ny informasjon som ikke ble tatt inn i Værnesboka som kom ut i 2000.

Bildet som her vises er tatt i 1947 av en ukjent fotograf fra Fotoavdelingen i forbindelse med en oppstilling for kong Haakon.

140123.jpg