Historien om notlaget Viking

Arne Moksnes holdt et interessant foredrag med gamle fotografier om en noe ukjent lokalhistorisk tema på vårt medlemsmøte 15 oktober, nemlig historien om notlaget Viking som eksisterte fra 1913 til oppløsningen i 1954. Fiske var et verdifullt inntektsgrunnlag for husmenn og småbrukere. De drev fra Vikanlandet vinters tid notfiske med landnot både på stedlig Trondheimsfjordsild og atlanto-skandisk sild. Notbasen hadde diktatorisk makt ved utøvelsen av fisket. På denne tiden var det hele 4 notbruk på Stjørdal. Noe som er sjeldent er at både regnskap-, møtebok- og fangstbok ble tatt vare på, noe som gir et veldig godt grunnlag for å dokumentere fisket. 1200 kr ble investert i 1913 til innkjøp av naust, 5 båter, 2 nøter og 2 spill. Garna var 9 m dype og kunne være over 200 m lange. Grunt vann var gunstig for å få fanget silda. 215 hl sild var rekorden på et kast. De årvise fangstene varierte veldig. Prisene varierte også mye, f eks 6 kr pr hl i 1920 og 1,60 kr pr hl i 1934. Silda ble i hovedsak solgt til sildoljeindustrien i Bjugn og Orkanger. Etter krigen tok moderne båter med snurpenot over sildefisket, og det var ikke lenger drivverdig å drive fiske på gammelmåten.

am.jpg