Fra okkupasjon til frihet.

I forbindelse med 75 års markeringen av freden 8 mai 1945 sørget Rustkammeret og Stjørdal kommune for å sette opp en forsvarsutstilling langs gang- og sykkelveien i Sandskogan. 14 store bilder med tekst har blitt satt opp. Utstillingen vil stå til over nyttår. Plasseringen er veldig bra, sentralt og nært alle skolene i nærheten. 

Under krigen var Sandskogan bombe- ammunisjonslager for okkupasjonsmakten til i hovedsak Heinkel 111 og Junker 88.

Styret inviterte til gløgg og en intern konkurranse om emner fra utstillingen. Mange medlemmer møtte opp i et nydelig desembervær med lav sol. Premier ble trukket og de heldige ble Henry Brun, Arvid Tangen og Ellen Brodal.

sa1.jpg
sa2.jpg