Foredraget fra Stjørdal lensmannskontor

Svein Erik Gjølmesli holdt et meget intressant foredrag for våre medlemmer. Og det var tydelig at hans tema om politiets arbeid var av stor interesse, det var 46 medlemmer til stede, meget bra!

Gjølmesli snakket både om politireformen generelt, og om de mange utfordringer som politiet står ovenfor. I Værnesregionen legges kontorene på Frosta, i Meråker, Selbu, Tydalen og Malvik ned, og isteden opprettes det politikontakter i disse kommunene. Politiet på Trondheim lufthavn har blitt opprettet som en egen tjeneseenhet. Gjølmesli snakket naturligvis også om de utfordringer som finnes innenfor vår egen kommune. Stjørdal er en trygg kommune å bo i, men i den siste tiden har en ungdomsgjeng forvoldt en del hærverk og skader i våre nærområder, blant annet ved at en stor flott gapahuk i det gamle militære området i Monsberga har blitt nedbrent. Politiet har stor tro på at disse sakene vil bli oppklart i nær framtid. Vi takker Svein Erik Gjølmesli nok en gang for hans engasjerende foredrag for lyttende pensjonister.

DSC_2686.JPG