Foredrag om trygghetspakken og ny teknologi innen eldreomsorgen.

Thorhild Skjelstad fra enhet hverdagsrehabilitering i Stjørdal kommune orienterte først om trygghetspakken innen helstetjenesten. Det dreier seg om en rekke tekniske hjelpemidler som kan tilbys, det være seg f eks robotstøvsugere, automatisk tenning/slokking av lys, komfyrvakt, syn og hørsel hjelpemidler, tidsbestemte medisindispensere, gpsklokke, bevegelses/dørsensorerer. Kommunen har laget et visningsrom for å kunne se på hjelpemidlene. Hun gikk videre inn på det internasjonale prøveprosjektet Eware hvor Stjørdal som den eneste kommunen i landet deltar i. Dette innebærer evt bruk av "Tessa" -  en robot som skal kunne gjøre livet lettere for brukerne ( eldre mennesker med mild eller moderat form for demens som bor alene i egen leilighet ) og mindre stress for både brukeren og ikke minst for pårørende. Robot og sensortenologi nyttes.Tessa vil kunne registrere brukerens bevegelsesmønster, for eks når det er vanlig å stå opp, spise, eller legge seg. Ved registrerte avvik f eks at brukeren ikke har vært på kjøkkenet og hentet seg mat, kan Tessa fortelle brukeren at nå er det på tide å få seg mat. Ved ingen reaksjon innen 1 time, vil en alarmmelding kunne gå til hjemmehjelptjenesten/pårørende. Tessa kan også opptre som et sosialt vesen f eks tilrå å sette på musikk eller at pårørende kan sende et signal som besørger at det sendes ut en beskjed så som at  "dattera di Kari kommer på besøk om 30 min". Målet i første omgang, fra etter påske til ut juni, er å få testet Tessa hos 7 testbrukere som ikke er demente men har interesse for teknolgi. Til høsten starter hovedprosjektet det det ønskes 15-20 aktuelle brukere. Skjelstad fikk en rekke spørsmål og meningsytringer fra medlemmene i etterkant.

 

tskj.png