Foredrag av generalmajor (P) Kjell Narve Ludvigsen på medlemsmøtet 4 april.

Foran en lydhør forsamling holdt Kjell Narve Ludvigsen et interessant og tankevekkende foredrag om Forsvarets engasjement i internasjonal tjeneste 1947 - 2017. Han gikk igjennom ulike engasjement hvor norske militære styrker av varierende størrelse har deltatt i regi av FN, NATO og OSCE ( Organization for Security and Co-operation in Europe ) fra begynnelsen og helt fram til nå. Han ga også betraktninger fra sine mange egne erfaringer og opplevelser fra internasjonal tjeneste. Foredraget ble krydret med bilder fra hans tjeneste i Midt-Østen.

a5.jpg