Dagpenger for menige 1 januar 1964?

Spørsmålet i overskriften var 1 av 12 gruppeoppgaver med bakgrunn i gamle Flyposter fra flystasjonen som ble stilt på medlemsmøtet 3 september. 26 deltok. 2 lag oppnådde 8 rette svar.

På møtet orinenterte Ole Myrbekk om aktuelle saker fra Forbundet, bl a om den pågående vervekampanjen med mulighet til å vinne en premie på 1000 kr for ververe.

Pr dato har nå avdelingen 210 medlemmer. Flere nye er innmeldt etter sommeren.

Etter kaffe og vaffelservingen samt allsang viste Arne Thingstad på storskjerm om mulighetene Styrewebs Gnist gir for medlemmene, blant annet hvordan å åpne Gnistfunksjonen og å få dokumentert medlemsskapet med å finne fram medlemskortet for å nytte medlemsfordelene. Forbundets hjemmesider ble videre gjennomgått, deriblant å finne fram Medlemskontakt.

Forøvrig er korrekt svar på dagpengesatsen i 1964 5 kr. 

 

03093.jpg