Besøk på Hjelseng gård

Vårt medlemsmøte 15 september ble lagt til Hjelseng gård. Dagens driver, Ola Hjelseng, tok i mot oss. Først fikk vi interessant omvisning og orientering på gårdens produksjonsbedrifter Langøra kaffebrenneri og Stolt bryggeri. 

Så ble det tid for en velsmakende lunch med store karbonadesmørbrød og pannacotta med bær samt kaffe fra stedets eget brenneri.

Etter lunch tok Ola oss gjennom gårdens lange historie. 

Familien til dagens eiere på Hjelseng kjøpte gården Hjelseng Nordre i 1861. De tidligere eierne hadde da utvandret til Amerika som de første fra grenda. Gården ble drevet som tradisjonelt gårdsbruk helt fram til 1993 da de siste husdyra forlot gården.

Tradisjonell drift er for lengst avsluttet og de siste 5 årene er det restaurert og bygd nye bygninger. Hovedmålet har vært å skape aktivitet og bevare stedet og møteplassen slik det har vært tidligere. På gården er nettopp Langøra Kaffebrenneri og Stolt Bryggeri etablert ved siden av aktiviteten rundt kurs/møte/restaurant som drives i regi av Hjelseng Gård AS. 

I dag er ca 20 personer i jobb på Hjelseng i faste eller timebaserte stillinger.

Gården nevnes første gang i Aslak Bolts jordebok fra 1432. 

Gården ble skilt ut som eget bruk i 1558.

Som en kuriositet kan nevnes at i årene 1610 til 1626 ble navnet skrevet «Hielxenng». På den tida var det store jordeiere som eide gårdene og det var få selveiere. Ove Bjelke, Johan Wessel og Vår Frues Kirke er nevnt som eiere av Hjelseng. I 1657 betalte gården feskatt for 2 hester, 6 kyr, 3 ungnaut, 6 sauer og 3 geiter. 

I 1718 dro Armfeldt og hans karolinere ned gjennom dalen og gården led da store tap. Det var behov for mye proviant til troppene og de tok det de kom over i bygda. På Hjelseng tok de med seg 42 lass høy, 1 okse, 2 sauer, 18 tønner nepe samt andre matvarer. Våre egne tropper tok en båt som ble ødelagt for å hindre fiendens framrykking. 

Utak og salg av skifer var en betydelig aktivitet rundt århundreskiftet 1800/1900. Etter Ålesundbybrannen i 1904 ble det levert skifter fra Hjelseng til tak på nybygg. 

Gården har også etablert en museumssamling med effekter funnet i de gamle bygningene. Her er ca 2000 gjenstander tatt våre på og de eldste er fra 1700 tallet.

Til sist ble et gjennomført et gratislotteri med 3 kaffeposegevinster fra Langøra kaffebrenneri.

 

 

 

 

hj1.jpg
hj2.jpg
hj3.jpg
hj4.jpg