Besøk på Bjørkbakken Arena

Medlemsmøtene startet opp etter sommeren med besøk på Bjørkbakken Arena. Vi ble tatt i mot av daglig leder Rolf Åge Berg og markedssjef Runa Myhrvold i den nye flotte lavoen som er satt opp. Serveringen var wraps og kaffe. 25 medlemmer møtte opp.

I 2021 ble den gamle bakken omgjort til helårs plastbakke etter gjenbruk av plasten fra Granåsen skisenter etter at hoppbakkene der ble revet for å bygge nye til VM på ski i 2025. Vi fikk en gjennomgang av byggeperioden som fant sted under pandemien. 55 personer var involvert i byggingen. Det økonomiske var ordnet både fra tippemidler og med betydelig støtte fra lokalt næringsliv. Et A/S er organisasjonsformen.

En 90-metersbakke kun for plasthopping fantes ikke før denne ble bygd. Det betyr at en nå har en hoppklar bakke fra slutten av mars og til ut i november. En kjempelang sesong er det for en bakke som hele tiden vil være klar for hopping så lenge ikke værgudene slår seg totalt vrang. Hoppanlegget ble ferdig i august 2021. Hittil er ca 9000 hopp gjennomført i hoppbakken.

Areanaen fremmer helseskapende aktiviteter av ulik karakter. I tillegg til selve bakken er det en vei både opp til hoppet og helt opp til toppen av overrennet. Området bak selve bakken er som en eventyrskog og egnet til både korte og lengre trimturer. En trimtrapp er bygd som kan benyttes til mange slags aktiviteter. Under hoppet er det bygd inn 2 rom så en kan se hopperen nedover i svevet i unnarennet. En akebakke og en mini hoppbakke er også bygget. Området er godt besøkt av lokalbefolkningen og ikke minst av barnehager og grunnskoleelever.

Vi fikk også en omvisning rundt om på området. Som takk for besøket sponset vi anlegget med en tusenlapp for "kjøp" av et trappetrinn med vår avdelings navn på et skilt.

22083a.jpg
22083.jpg
22083b.jpg
22083c.jpg
22083d.jpg
22083e.jpg
22083f.jpg
22083g.jpg