Årsmøtet 9 mars på Stjørdal kino

41 medlemmer deltok på vårt årsmøte på Stjørdal kino 9 mars. Dette utgjør 20% av våre medlemmer. 

Det fremkom ingen merknader til årsberetning, regnskapet med revisjonsberetning, handlingsplanen og budsjettet. 

Valget ga som resultat ingen endringer blant tillitsvalgte i styret. Ole Myrbekk som leder og hele styret forøvrig fortsetter derfor i sine verv.  

Kaffe og gode kanelboller ble servert. Som underholdning, i og med at vi var på kinoen, ble Trondheimsreisen del 2 fremvist.

Flaxloddpremier til de som vant VM på ski konkurransen, Inger Johanne Hammerhaug og Steinar Overein ble utdelt til sist.

Protokollen vil bli sendt ut på epost til medlemmene senere.

aar21.jpg