Årsmøtet 21 februar

41 medlemmer deltok på vårt årsmøte i Soldatheimen på Værnes garnison den 21 februar. Ole Myrbekk ble valgt som møteleder. Alle reiste seg for 1 minutts stillhet til minne om de som hadde gått bort siden forrige årsmøte.

Det fremkom ingen merknader til årsberetningen, regnskapet med revisjonsberetning, handlingsplanen og budsjettet. Kontingenten endres ikke.

Valget ga i år som resultat ingen endringer blant de tillitsvalgte i styret. Ole Myrbekk som leder og hele styret forøvrig fortsetter derfor i sine verv.

Blomsterbuketter ble gitt for innsatsen i komiteen for runde dager, Annbjørg Jullum og Einar Fløttum. Petter Grønnås får buketten sin senere. Karin Håve fikk også bukett for innsatsen i valgkomiteen. Inger Johanne Hammerhaug fra turkomiteen får også sin bukett senere.

Kjell Kjøsnes orienterte om årets første tur til Ringve museum 25 april.

Etter årsmøtet ble det servert pizza fra kantinen med brus og kaffe.

Protokollen vil bli sendt ut på epost til medlemmene.

21023a.jpg
21023b.jpg
21023c.jpg