ÅRSMØTET 21 FEBRUAR

Her følger noen bilder fra vårt årsmøte 21 februar.

På årsmøtet møtte 50 medlemmer. I forkant hadde styret satt opp gaven vi fikk fra forbundsleder Geir Anda, som var et oversiktstablå over norske regenter, i tilknytning til at vår avdeling i fjor øket medlemsmassen med mer enn 10 %. Valget av tillitsvalgte ga som resultat stor grad av kontinuitet. Leder Ole Myrbekk, nestleder Steinar Overrein, sekretær Arne Thingstad, styremedlem Fridtjof Skatvoldsmyr og varamedlem Bjørn Svingen fortsetter. Ny i styret er kasserer Arne Magnar Hammerhaug og varamedlem Inger Johanne Hammerhaug.

A3.jpg
A1.jpg
A4.jpg
A2.jpg