Årsmøtet 2022 på Soldatheimen.

42 medlemmer deltok på vårt årsmøte i Soldatheimen på Værnes garnison den 22 februar. Dette oppmøtet tilsvarer 21% av våre medlemmer. 
 

Det fremkom ingen merknader til årsberetningen, regnskapet med revisjonsberetning, handlingsplanen og budsjettet. 

Valget ga også i år som resultat ingen endringer blant de tillitsvalgte i styret. Ole Myrbekk som leder og hele styret forøvrig fortsetter derfor nå i sine verv.  

Pizza og brus ble servert fra kantina. Kulturelt innslag på trekkspill stod Kjell Kjøsnes for. Han akkompanerte også til allsangen. 

Myrbekk takket kona si, Ambjørg med blomsterbukett for god innsats i turkomiteen i flere år. Gro Auran som også slutter i turkomiteen, vil få få tildelt blomsterbukett på et senere tidspunkt.

Protokollen vil bli sendt ut på epost til medlemmene.

so22.jpg
so220.jpg