Årsmøtet 20 februar.

35 medlemmer møtte opp på vårt årsmøte. I forkant var det flott visesang av Rolf Åge Berg og Runa Myrvold. Berg snakket i disse olympiske tider om sin hoppkarriere. Han ble nr 5 i normal bakke OL i 1984 i Sarajevo. Det er bestenotering for en stjørdaling i de olympiske leker noensinne. Etter sin aktive karriere var han hopptrener både i Trønderhopp og for landslaget midt i 90årene.

Valg på nye tillitsvalgte ga som resultat en god kontinutet. Leder Ole Myrbekk, nestleder Steinar Overrein, kasserer Arne Magnar Hammerhaug og sekretær Arne Thingstad fortsetter alle i styret. Ny styremedlem ble Brit Kolmannskog. Inger Johanne Hammerhaug fortsetter som varamedlem. Ny varamedlem ble Arvid Tangen. 

aa18.JPG