Årsmøtet 12 februar

47 medlemmer deltok på vårt årsmøte på Huset 12 februar. Valget ga som resultat små endringer i styret. Ole Myrbekk ble gjenvalgt som leder for 1 år. Bjørn Ivar Halstadtrø ble ny nestleder for 2 år. Arne Thingstad og Brit Kolmannskog  fortsetter som henholdsvis sekretær og styremedlem for 1 år. Arne Magnar Hammerhaug ble gjenvalgt som kasserer for 2 år. Arvid Tangen fortsetter som varamedlem for 1 år og Inger Johanne Hammerhaug ble gjenvalgt for 2 år som varamedlem. Etter årsmøtet var det tid for sosialt samvær med servering av pizza og brus. Bildet viser leder Ole Myrbekk som deler ut blomsterhilsen til avtroppende valgkomiteleder Petter Grønnås og avtroppende nestleder Steinar Overrein. I tillegg ble blomsterhilsen levert hjem til Leif Bjelvåg og Ragnhild Holte som ble takket av som henholdsvis leder i komiteen for runde dager og som revisor. 

1202.jpg