Årsmøtet 11 februar.

55 medlemmer deltok på vårt årsmøte på Huset 11 februar. Dette utgjør 27% av våre medlemmer.

Valget ga som resultat små endringer blant tillitsvalgte i styret. Ole Myrbekk ble gjenvalgt som leder for 1 år. Bjørn Ivar Halstadtrø fortsetter i 1 år som nestleder. Arne Thingstad fikk gjenvalg for 2 år som sekretær. Arne Magnar Hammerhaug fortsetter i 1 år som kasserer. Nytt styremedlem for 2 år ble Hildur Aspaas. Arvid Tangen fikk gjenvalg for 2 år som varamedlem. Inger Johanne Hammerhaug fortsetter i 1 år som varamedlem.

Før årsmøtet var det flott underholding med Kjells orkester med Lene Fjellstad som solist og allsang med sanger fra vårt nye sanghefte.

Gjenvalgt leder Ole Myrbekk overrakte som takk en blomsterbukett til avtroppende styremedlem de siste 2 år Brit Kolmannskog.

Etter årsmøtet var det tid for sosialt samvær med servering av velsmakende pizza fra Napoli og mineralvann.

aa1.jpg
aa2.jpg
aa5.jpg