Årets siste bingo.

9 november ble det avholdt medlemsmøte med godt oppmøtte - 37 møtte opp. Siden sist har det blitt lagt ny asfalt rundt Huset.

2 runder bingo ble gjennomført med litt utradisjoelle premier denne gang da Arne Hammerhaug hadde skaffet julerelaterte gevinster fra julemarkedet i Selbu. Den ene hovedgevinsten var billett på Kimen kulturhus med forestillingen "Fem mørke år" som Skatval hornmusikklag fremfører 21 november. Kjekt med noe nytt!

Allsang ble det også tid til samt at Ole Myrbekk gikk gjennom vårt fyldige program for resten av året.

0911b0.jpg
0911b1.jpg