8 mai arrangementet i Monsberga

Forsvarets seniorforbund avdeling Værnes, Stjørdal kommune, Stjørdal og omegn Forsvarsforening, Heimevernsungdommen 221 Værnes, Monsbergas venner og Lions Club Stjørdal/Varnes arrangerte sammen en markering av frigjørings- og veterandagen med et meget godt oppmøte i et godt vårvær i Monsberga friluftområde. Over 200 deltok i markeringen. 

Ole Myrbekk, på vegne av foreningene åpnet arrangementet, ønsket alle velkommen og la fram dagens program. 

Skatval hornmusikklag holdt så en flott konsert.

Dagens første taler var varaordfører Ole Sandvik. Han gikk inn på 8 mai markeringene tidligere på dagen, på Værnes garnison, Hegra festning og gudstjenesten i Nidarosdomen og samling for veteraner i Erkebispegården. Arbeidet med veteranplanen er i gang. Den  forventes politisk behandlet til høsten. Minnesmerke jobbes det også med for plassering i sentrum. Veteranorganisasjone er med i disse to arbeidsgruppene.

Dagens hovedtaler var stabssjef/nestkommanderende i HV-12 oberstløytnant  Marianne Eidem. Uten 8 mai og frigjøringen i 1945 hadde det ikke vært noen 17 mai heller. Hun mintes de som aktiv bidrog i inn og utland for å bekjempe fienden og sikre freden. Hun viste til dagens situasjon med krigen i Ukrania hvor befolkningen fortsatt unisont står imot russerne, og påpekte betydningen at HV- 12 nå driver utdanning av ukranske styrker. Alliert støtte til Ukrania ble vektlagt. Eidem trakk likhetstrekk mellom Ukraniakrigen og Norges frihetskamp under andre verdenskrig. At frigjøringsdagen i 2011 ble utvidet med veterandagen har gitt økt fokus og ankjennelse for veteraner tjenestegjort i internasjonale operasjoner etter krigen. 100 tusen soldater og i hele 40 land har tjenestegjort utenlands. Hun rettet en stor takk for de veteraner som har stilt opp. Friheten er ikke gratis. Mange har gitt mye, noen har gitt alt.

Siste taler var ordfører Eli Arnstad. Hun viste til Stjørdal som en stor garnisonsby og forsvarskommune. Maj Holtermann og hans styrke tok opp kampen mot tyskerne på Hegra festning og kjempet heroisk i 25 døgn under meget kummerlige forhold. Hegra ble et begrep for motstandskampen under krigen. Frihet må ikke tas for gitt, men forsvares hver dag. Arnstad takket de frivillige organisasjonene som har arrangert 8 mai markeringen, og på vegne av disse fikk Ole Myrbekk en blomsterbukett. Han fikk også Stjørdal kommunes sitt hederstegn for sin mangeårige innsats både profesjonelt og ikke minst som frivillig.

Myrbekk takket både arrangementorganisasjonene for samarbeidet samt for oppmøtet. Han delte også ut blomster til oblt Eidem og Stjørdal hornmusikklag.

Avslutningsvis på den formelle delen spilte Skatval hornmusikklag Ja vi elsker. 

Etterpå ble det kaffe og kaker til de voksne og pølser med brød til barna.

 

 

0805.jpg
0805a.jpg
0805b.jpg
0805d.jpg
0805e.jpg