200 medlemmer - Besøk fra Luftkrigsskolen - Bingo

Balkongflagget var satt ut på siste medlemsmøte i forbindelse at vi etter jubileumsmiddagen fikk inn flere nye medlemmer. Nå er vi blitt 200 medlemmer.

Før bingorundene fikk vi en orientering fra Luftkrigsskolen ( LKSK ) ved major Steinar Skaar. Utdanningsordningen i Forsvaret har blitt veldig endret. Hensikten har vært å frigjøre utdanningsmidler til operative formål. LKSK tilhører ikke lenger Luftforsvaret, men Forsvarets høyskole. Skolen tilbyr 3 årig bachelorutdanning. Militære forkunnskaper kreves nå ikke. Videregående skole er laveste inngangsverdi. Derfor har kadettene veldig ulik bakgrunn med en miks fra søkere fra videregående skole, befalsutdannede og flere også med intopserfaring. Nye fag og emneplaner er laget. Dette har også medført behov for nye praksisarenaer. Kadettene tilkommer ikke lønn men de får utdanningsstipend.

 

 

lk12.jpg