Om avdelingen

Forsvarets Seniorforbund avdeling Trondheim (FSFTRO)

(tidl.  Forsvarets Pensjonistforening Trondheim) har som medlemmer: tidligere militært og sivilt ansatte fra Forsvaret, samt deres ektefelle/samboer, og også andre statspensjonister som har hatt tilknytning til Forsvaret.

 

LOKALT er avdelingen medlem av Pensjonistenes Fellesorganisasjon (PFO) i Trondheim, som er en nøytral og uavhengig organisasjon stiftet for å få et best mulig samarbeid mellom byens pensjonistforeninger – samt vareta medlemmenes felles interesser.  Avdelingen er også støttemedlem til Trondheim militære samfund  (TMS) som  er uavhengig  og ikke tilsluttet noen annen organisasjon eller forening, blant annet med det formål å være et kontakt – og samarbeidsorgan for alle foreninger med tilknytning til Totalforsvaret i Midt-Norge.

ORGANISASJON OG LEDELSE.  Det avholdes faste styremøter en gang pr måned – unntatt juli og august – og ellers arbeidsmøter etter behov. Disse møter avholdes normalt på Foreningens kontor ved vertsavdeling,  Luftkrigsskolen på Kuhaugen.

ÅRSMØTET som avholdes i februar er avdelingens  øverste beslutningsorgan, mens den daglige ledelse varetas av et årsmøtevalgt styre på 6 personer .

MEDLEMSMØTER  avholdes normalt en gang pr måned – unntatt juli og august – i festsalen til ”Eldres hus”, som ligger meget sentralt i Trondheim. Medlemsmøte i februar kombineres med årsmøtet. På medlemsmøtene har man - i tillegg til vanlige orienteringer - vanligvis også en foredragsholder for aktuelle temaer eller lignende, kaffeservering med ”nogot attåt” og åresalg/gevinsttrekning..

Pensjonistenes Fellesorganisasjon (PFO) administrerer og driver ”Eldres hus” i Hornemansgården, som ligger sentralt ved torget i Trondheim. Medlemsmøtene avholdes som nevnt her, og medlemmene kan da  samtidig gjøre seg nytte av de mange servicetilbud som PFO har etablert i ”huset”.  Av slike tilbud kan nevnes:

    •    Eldrekafe - også med middagsservering

    •    Internettrom

    •    Hår - og fotpleie

    •    Juridisk og annen informasjon/bistand

    •    Fysiske aktiviteter av forskjellig art

 – med andre ord et godt sted å besøke for mange av de eldre.

ANDRE AKTIVITETER   En forsøker hvert år å få til en langtur med  7 – 10 dagers varighet og en lokaltur med 1 – 2 dagers varighet.  Dette er turer hvor en forsøker å få til rimelige løsninger. Ellers så henviser vi også til PER (Pensjonistenes Eget Reisebyrå), som har kontor i Hornemansgården. De har flere reisetilbud for seniorer, spesielt innen nærområdet.

MEDLEMSKONTINGENT  er for tiden kr 250,00 pr år, uansett alder og kategori av medlemskap.

P1000661ry.jpg