Om avdelingen

Forsvarets Seniorforbund avdeling Trondheim (FSFTRO)

(tidl.  Forsvarets Pensjonistforening Trondheim) har som medlemmer: tidligere militært og sivilt ansatte fra Forsvaret, samt deres ektefelle/samboer, og også andre statspensjonister som har hatt tilknytning til Forsvaret.

 

LOKALT er avdelingen medlem av Pensjonistenes Fellesorganisasjon (PFO) i Trondheim, som er en nøytral og uavhengig organisasjon stiftet for å få et best mulig samarbeid mellom byens pensjonistforeninger – samt vareta medlemmenes felles interesser.  Avdelingen er også støttemedlem til Trondheim militære samfund  (TMS) som  er uavhengig  og ikke tilsluttet noen annen organisasjon eller forening, blant annet med det formål å være et kontakt – og samarbeidsorgan for alle foreninger med tilknytning til Totalforsvaret i Midt-Norge.

ORGANISASJON OG LEDELSE.  Det avholdes faste styremøter en gang pr måned – unntatt juli og august – og ellers arbeidsmøter etter behov. Disse møter avholdes normalt i Hornemansgården (Trondheim torg). Alternativt på Foreningens kontor på vertsavdelingen  Luftkrigsskolen på Kuhaugen.

ÅRSMØTET som avholdes i februar er avdelingens  øverste beslutningsorgan, mens den daglige ledelse varetas av et styre på 6 personer (inkl. varamedlemmer) valgt på årsmøtet .

MEDLEMSMØTER  avholdes normalt en gang pr måned – unntatt juli og august – i festsalen til ”Eldres hus” Hornemansgården, som ligger meget sentralt i Trondheim. Medlemsmøte i februar kombineres med årsmøtet. På medlemsmøtene har man - i tillegg til vanlige orienteringer - vanligvis også en foredragsholder for aktuelle temaer eller lignende, kaffeservering med ”nogot attåt” og åresalg/gevinsttrekning..

ANDRE AKTIVITETER   En forsøker hvert år å få til en langtur med  7 – 10 dagers varighet og en lokaltur med 1 – 2 dagers varighet.  Dette er turer hvor en forsøker å få til rimelige løsninger.

MEDLEMSKONTINGENT  er for tiden kr 300,00 pr år, uansett alder og kategori av medlemskap.

P1000661ry.jpg