Sekretærer fra Forsvarets Senior avdelinger i region 3 var samlet for kursing i bruk av hjemmeside.

Fra denne dato vil mye av informasjon fra avdelingene å finne på våre hjemmesider fremover. 

6AABBE05-07A0-40F0-BE68-4E70C34777F3_4_5005_c.jpeg