Verv

Valgkomite:   Johan Dale,   Astrid Svelmo,   Håkon Øverland

Revisorer:   Knut Bekkevahr,  Tor Lillegraven,   Mette Marie Hasz (vara)

Vararepresentanter:   Morten Jørum,   Toril Røstad,   Brynhild Tyskø

 

Styret i FSTRO:

 • Gudmund Beitland

  Leder
  901 12 468
 • Bjørn Gurihus

  Nestleder
  908 65 744
 • Berit Tveit

  Kasserer
  930 97 597
 • Inger Fagereng Næss

  Sekretær
  90796806
 • Else-Gulla Ulset

  Styremedlem og aktivitetsleder
  905 41 034
 • Torstein Berg

  Styremedlem
  922 69 710