Medlemsinformasjon

Denne siden inneholder "linker" til nettsteder med nyttig informasjon. For å aktivisere "linken": Just click!

 

GENERELT:

Portal til offentlige tjenester på nett.

Forsvarets nettsider

Forsvarets Forum, et magasin av og om Forsvaret

Kongehuset

 

LOKALT:

Infosenter for seniorer

Spaserstokken  som gir oversikt over noen av kommunens kulturtilbud for eldre.

Trondheim kommune´s nettsider

 

Nettst-logo.jpg