Historikk

Forsvarets Seniorforbund avdeling Trondheim (FSFTRO)

ble startet den 8 februar 1984 – da under navnet Forsvarets pensjonistforening for Trondheim og omegn. I 2004 ble navnet endret til Forsvarets Pensjonistforening Trondheim som har vært navnet frem til 2011. Foreningen har helt fra starten vært tilsluttet Forsvarets pensjonistforbund (FPF) som var paraplyorganisasjon for Forsvarets pensjonistforeninger.

NAVNEENDRING. Etter landsmøtevedtak (FPF) i 2011 ble det vedtatt å endre navn fra Forsvarets Pensjonisforbund til Forsvarets Seniorforbund. Navnet på vår forening blir etter dette endret til Forsvarets Seniorforbund avdeling Trondheim. Lokalforeningen vil imidlertid ha de samme mål og intensjoner som før.

VÅRE MEDLEMMER.  Som medlemmer opptas tidligere militært og sivilt ansatte fra Forsvaret, samt deres ektefelle/samboer/etterlatt. (Gjelder også andre statspensjonister som har hatt tilknytning til Forsvaret.)  Personer som har gått av med avgangsstimulerende tiltak kan søke om å bli medlem før pensjonsalder. Medlemstallet har naturlig nok variert gjennom årene, med en registrert topp i 1996 på over 300 medlemmer. De siste 5 årene har medlemstallet gått noe ned ettersom det er blitt færre forsvarsavdelinger i Trondheim.

VERTSAVDELING  fra Forsvaret for vår forening (for å vareta Forsvarssjefens direktiv for bistand til FPF med underliggende avdelinger) har skiftet i takt med nedleggelse av militære enheter i Trondheim: Fra IR 12 til HV 12 i 2003 og til Luftkrigsskolen fra 2005.

MER HISTORIKK. For den som skulle være interressert i flere fakta om vår historie så henviser vi til vårt jubileumshefte fra 2008. I januar samme år ble dette markert ved en tilstelning i Hornemansgården med innbudte gjester. (Bildene nedenfor)

Æresmedlemmer. Våre æresmedlemmer har fått diplom og hederlig omtale (se nedenfor).

Dokumenter

P1000663ry.jpg