Vi prøver å få til et medlemsmøte torsdag 27. januar i stedet!

Dato: 27. januar 2022 11:00 -

Da satser vi på et medlemsmøte torsdag 27. januar  i stedet for møtet nå 13. januar som måtte AVLYSES pga anntall restriksjoner i Hornemannsgården. 
Sekr.