Kirkeparade og julelunsj 12. desember fra kl 0930

Dato: 12. desember 2023 09:30 - 12:30

Plassmajor på Terningmoen inviterer til kirkeparade kl 0930-1030 og deretter våre medlemmer til julelunsj i Messa kl 1100-1230.

Nytt fra i år er ar det blir en kostpris pr. medlem. 
Det blir også en påmeldingsfrist til julelunsjen, da vi må legge deltakerliste i vakta. 
Detaljer om dette kommer på e-post.