Eldredagen 2. oktober 2023 på Forstmann, Skogmuseet

Dato: 02. oktober 2023 11:30 - 15:00

Eldredagen arrangeres 2. oktober på Forstmann, Skogmuseet. Invitasjoner kommer fra Elverum kommunes eldreråd.
Arrangementet er gratis. Lunsj med koldttallerken.
Bindende påmelding innen søndag 24. september til: Liv Hodøl Thoresen, tlf. 907 97 958 eller e-post:  hodoel@online.no 

Følg med i media og på kommunens nettsider for detaljer program.