FSF - Elverum

innholdsbilde_fullBredde.jpg

Velkommen til FSF - Elverum

Vi er en avdeling i Forsvarets seniorforbund, men vår historie begynner med Forsvarets pensjonistforening Elverum, som ble stiftet 11. februar 1983.
Foreningen skiftet navn i 2011 til Forsvarets seniorforbund avdeling Elverum.
De gjeldende vedtektene er basisvedtekter for alle lokalavdelinger tilsluttet Forsvarets seniorforbund og ble sist endret på Landsmøtet 15. juni 2021.
Personvernerklæring Forsvarets seniorforbund ble oppdatert 20.06.2018 og personvernerklæring for Forsvarets seniorforbund avdeling Elverum er gjeldende fra 26.09.2018.
Vi disponerer ikke lengre noen form for "klubblokale" på Terningmoen, men gjennomfører våre styremøter andre torsdagen i måneden i Museet i Messa. I tillegg er vi tildelt et lite rom for lagring av våre arkiver etc. Våre medlemsmøter gjennomføres siste tirsdagen i måneden ved Elverum tekniske verksted (ELTV), når det ikke er turaktiviteter eller andre opplegg. Når det gjelder kaffe-møtene så gjennomføres de på restaurant Forstmann. Alt dette vil bli bekjentgjort på vår kalender og med e-post,

Nytt fra oss

 • Atlungstad Brenneri

  Vi inviterer til tur til historiske Atlungstad Brenneri tirsdag 30. mai, som blir vår sommeravslutning. Her får vi være med på en reise tilbake i tid, hvor kulturell historie har en stor betydning. Det vil bli fortalt om potetens gang fra "jord til bord". Det blir prøvesmaking for dem som ønsker det. Det er et utrolig fint og severdig sted, og vel verdt å bruke en liten dag på selv om du ikke er "aquevitt-fæn"!

  Avreise fra Henrik Ibsens veg/Olav Duuns veg kl 1030.
  Så kjører vi ned Storgata og om ELTV og "plukker opp" påmeldte.
  Ankomst Atlungstad og omvisning ca kl 1100. Lunsj ca. kl 1300. (Drikke til lunsj betales av den enkelte).
  Vi er tilbake i Elverum kl 1430/1500.
  Det blir noe gåing gjennom fabrikken, så det anbefales gode sko (ikke høye heler).
  Vi anbefaler virkelig å ta en titt på nettsiden: https://atlungstadbrenneri.no

  Ved minimun 18 påmeldte er pris pr. medlem kr 500,-.
  (Ikke medlemmer kan inviteres med, men da er prisen kr 750,-. Det lønner seg å bli medlem).
  Frist for påmelding innen fredag 19. mai til:
  Arne Druglimo tlf.: 911 66 652. Mail: arne.druglimo@gmail.com
  Faktura sendes pr. E-post etter påmeldingsfristen.
  Hilsen på vegne av turkomiteen
  Leif og Thor Anders

 • Rusutfordringer blant ungdom skriver Østlendingen

  Utgangspunktet for at gruppeleder forebyggende i politiet kommer, er det Østlendingen skrev om 18.10.2022:

  "Ungdom i Elverum tar kokain på fest: – Bekymringsfullt at det er blitt så greit.
  I økende grad ser de (skolehelsetjenesten ved ungdomsskolen og videregående, sosiallærere og politiet samlet) i ungdomsmiljøene i byen og ved skolene at normaliseringen av bruken av narkotiske stoffer øker. Et flertall av ungdom velger å ikke bruke narkotika, men er på arenaer hvor dette benyttes,
  Det er bekymring omkring rusbruk blant ungdom. Både cannabis og kokain, spesielt. Det er noe vi alle har mottatt bekymringsmeldinger om. Både fra ungdom og foreldre, sier gruppeleder for forebyggende arbeid i politiet, Sissel Berge".

  Ho kommer til vårt medlemsmøte tir 25. april kl 1430 for å orientere om utfordringene vi som samfunn står overfor. Et spørsmål er da: Hvordan skal vi som er pårørende og har barnebarn i "utsatt alder" opptre når det gjelder overnevnte, og hva kan vi gjøre for å bidra til forebygging?
  Det blir anledning til spørsmål/kommentarer etter orienteringen.

   

 • Ringsakeroperaen 2023

  Rinsakeroperaens oppsetning i høst er Flaggermusen, en operette i tre akter av Johann Strauss den yngre.
  Vi har reservert 30 billetter til onsdag 8. november, og vil som tidligere år gjennomføre en fellesmiddag i Brumunddal.
  Deretter blir det aperitiff i foajeen i Kulturhuset. Forestillingen begynner kl 1900.
  De påmeldte vil bli "plukket" opp til buss-transporten kl 1530 fra startpunkt Henrik Ibsens veg/Olav Duuns veg, via Storgata og til ELTV.
  Mer informasjon vil bli sendt ut etter fellesferien, men som tidligere år gjelder "først til mølla" vedr. billetter.

 • Generalgården/Regimentsgården - hva het divisjonssjefene?

  Forsvarets seniorforbund avd. Elverum inviterer, som nevnt i en artikkel lengre nede, til "vinsmake-aften" i historiske "Generalgården/Regimentsgården" fredag 10. mars.
  I forrige artikkel nevnte vi at Brigadene skiftet navn til Divisjoner i 1916. Da fikk 2. Divisjon standkvarter Elverum og ble flyttet dit samme år. Den flyttet tilbake til Oslo i 1928.
  Så har noen av oss lurt litt på hvem var sjef for 2. Divisjon og hvilken grad han hadde?
  Nå har vi brakt klarhet i det, med bl.a. hjelp fra Ola Mørkhagen ved Glomdalsmuseet.


   

Kontakt oss

911 66 652

Leder
Arne Druglimo
Olav Duuns veg 14
2407 Elverum

Bli medlem i avdelingen

Aktivitetskalender

Om oss

 • FSF avd Elverum 2022/23

  Forsvarets seniorforbund avdeling Elverum vedtok på årsmøtet 21.03.2023 følgende styre for 2023/24
  Leder:
  Arne Druglimo        arne.druglimo@gmail.com   # 911 66 652
  Nestleder/sekretær:
  Knut Vold                 knut.vold@gmail.com         469 18 481
  Kasserer:
  Dag Axel Stengel    dagstengel@gmail.com       # 907 51 822
  Styremedlem/leder turkomiteen:

  Thor Anders Sognli  tasognli@gmail.com.           # 412 99 228
  Styremedlem:

  Roar Solbakken        rsol@online.no                    # 465 45 691
  Styremedlem:
  Leif Klausen              leifkl@hotmail.no                 # 480 55 075
  Styremedlem:

  Jan Thorsvik             janthorsvik@hotmail.no        # 489 92 727

Aktivitetskalender