FSF - Elverum

innholdsbilde_fullBredde.jpg

Velkommen til FSF-Elverum

Vi er en avdeling i Forsvarets seniorforbund, men vår historie begynner med Forsvarets pensjonistforening Elverum, som ble stiftet 11. februar 1983.
Foreningen skiftet navn i 2011 til Forsvarets seniorforbund avdeling Elverum.
De gjeldende vedtektene er basisvedtekter for alle lokalavdelinger tilsluttet Forsvarets seniorforbund og ble sist endret på Landsmøtet 7. mai 2019.
Personvernerklæring Forsvarets seniorforbund ble oppdatert 20.06.2018 og personvernerklæring for Forsvarets seniorforbund avdeling Elverum  er gjeldende fra 26.09.2018.
Vi disponerer "Hytte 98" på Terningmoen, som en form for "klubblokale". Her gjennomfører vi våre styremøter med påfølgende "vaffelmøter", som er for alle medlemmer. I tillegg har vi medlemsmøter ved Elverum tekniske verksted (ELTV).

Nytt fra oss

 • Julehilsen 2021

  13. desember 2021

  Styret i Forsvarets seniorforbund avdeling Elverum ønsker alle sine medlemmer
  en riktig God Jul og et Godt Nytt År!

 • Julehilsen 2020

  09. desember 2020

  Julehilsen fra styret i Forsvarets seniorforbund avdeling Elverum!
  Vi nærmer oss jul etter et år med "corona - restriksjoner" og begrensninger på mange områder. Det kan synes som om alle har vært flinke til å følge rådene fra Regjeringen og helsemyndighetene i denne utfordrende tiden. Aktivitetene våre har derfor i år vært meget lav, da de fleste av våre medlemmer tilhører "risikogruppen".
  Vi håper å komme igang igjen på normalt vis i løpet av første halvår i 2021.
  Styret sender de beste ønsker for julen og det nye året til alle våre medlemmer og vil komme med mere informasjon etter styremøtet som planlegges i januar.

 • Sparebankstiftelsen Hedmark - svar på søknad

  26. november 2020

  Informasjon om det kultur- og militærhistoriske prosjektet «tungtvanns-sabotørenes fluktrute gjennom Åmot, Elverum og Våler kommuner i mars 1943» og søknaden om økonomisk støtte til etablering av informasjonstavler.

 • Status fra Elverum

  12. november 2020

  Forsvarets seniorforbund avdeling Elverum har som kjent satt sine aktiviteter på "vent" etter utbruddet av koronapandemien. Dette er selvsagt for å følge opp myndighetens oppfordringer og unngå at våre medlemmer blir smittet. Nedenfor er det en kort status fra siste styre-møte.

Kontakt oss

917 38 695

Leder
Hans Harviken
Østerdal garnison. pb 393, 
2406 Elverum

Bli medlem i avdelingen

Aktivitetskalender

Ingen lokale aktiviteter registrert.

Om oss

 • Om Avdelingen

  Styret i FSF avdeling Elverum for 2020/21:
  Leder:                    
  Hans Harviken
  h-harvik@online.no
  # 917 38 695

  Nestleder/sekretær:
  Knut Vold  
  knut.vold@gmail.com 
  # 469 18 481

  Kasserer:               
  Dag Axel Stengel 
  dag.stengel@gmail.com
  # 907 51 822

  Styremedlem:         
  Jan Erik Ottersen 
  jeottersen@gmail.com
  # 952 37 860

  Styremedlem:         
  Roar Solbakken  
  rsol@online.no
  # 916 87 197

  Styremedlem,
  leder turkomiteen:   
  Thor Anders Sognli
  tasognli@gmail.com
  # 412 99 228

  Styremedlem:         
  Arne Druglimo
  arne.druglimo@gmail.com
  # 911 66 652