FSF - Elverum

innholdsbilde_fullBredde.jpg

Velkommen til FSF - Elverum

Vi er en avdeling i Forsvarets seniorforbund, men vår historie begynner med Forsvarets pensjonistforening Elverum, som ble stiftet 11. februar 1983.
Foreningen skiftet navn i 2011 til Forsvarets seniorforbund avdeling Elverum.
De gjeldende vedtektene er basisvedtekter for alle lokalavdelinger tilsluttet Forsvarets seniorforbund og ble sist endret på Landsmøtet 15. juni 2021.
Personvernerklæring Forsvarets seniorforbund ble oppdatert 20.06.2018 og personvernerklæring for Forsvarets seniorforbund avdeling Elverum er gjeldende fra 26.09.2018.
Vi disponerer ikke lengre noen form for "klubblokale" på Terningmoen, men gjennomfører våre styremøter andre torsdagen i måneden i Museet i Messa. I tillegg er vi tildelt et lite rom for lagring av våre arkiver etc. Våre medlemsmøter gjennomføres siste tirsdagen i måneden ved Elverum tekniske verksted (ELTV), når det ikke er turaktiviteter eller andre opplegg.

Nytt fra oss

 • Opplevelses-tur til Aulestad og Maihaugen

  21. juli 2022

  Opplevelses-tur til Bjørnstjerne Bjørnsons hjem Aulestad og deretter til Maihaugen, for å se på Dronningens barndomshjem og utstillingen "Impulser".
  Programmet som er sendt ut på e-post til våre medlemmer, er også sendt med invitasjon til FSF avd. Hamar.
   

 • Gaarder gård 2022

  10. mai 2022

  Forsvarets seniorforbund avdeling Elverum, har den glede å invitere sine
  medlemmer til historisk økt på Gaarder gård (i Elverum).

  Vi har avtalt med Anne-Birthe Aakrann Eek at vi kan komme hjem til henne på
  Gaarder gård tirsdag 31. mai kl 1100. 

  Gaarder gård har vært meget sentral i utviklingen av Leiret i Elverum. 
  Anne-Birthe vil holde en orientering til oss med tittelen:

  Gaarder gård før og nå!
  Det blir også omvisning i Salen i hovedbygningen!


  Vi møtes ved innkjøringen til Gaarder gård kl 1100 og går samlet ned til Anne-Birthe.
  Parkering må skje på parkeringsplasser utenfor Gaarder gård.
  Etter foredraget og omvisningen vil det bli servert «suppe-lunsj» med påfølgende kaffe.
  NB! Det blir loddsalg med “gode” premier.

  Pris pr. person er kr 150,-.
  Betales inn til konto 1820.30.82319 ved påmelding. (Husk navn i meldingsrubrikken).
  NB! Av hensyn til serveringen må vi ha påmelding innen fredag 27. mai kl 1200 til:

  Thor Anders Sognli tlf: 412 99 228. Mail: tasognli@gmail.com 
  eller 
  Arne Druglimo tlf: 911 66 652. Mail: arne.druglimo@gmail.com

  Mvh
  Turkomiteen v/Thor Anders Sognli

 • Ringsakeroperaen 2022

  25. april 2022

  Til informasjon så har vi reservert 30 billetter "på gode plasser" til den italienske operaen La bohème torsdag 17. november. Opplegget blir som tidligere år og det vil komme detaljer om avreise, fellesmiddag og påmelding etter sommerferien. Dere som er interesserte kan allerede nå sette av dagen/kvelden i kalenderen.

  La bohème er en opera i fire akter, komponert i 1896. Handlingen utspiller seg i Paris omkring 1830.
   

 • Midtskogen 7. apr. 22

  07. april 2022

  Minnemarkeringen av 9. april på Midtskogen i dag, ble en meget verdig markering. I den noe kalde vinden var det et godt oppmøte av tilhørere. Taler ved representant fra Hedmark og Oppland gardistforening, som ønsket velkommen.  Hovedtaler var ordfører i Elverum, Lillian Skjærvik. Begge var inne på at fred og demokrati ikke er noen selvfølge og refererte til krigen i Ukraina.
  Etter talen la ordfører ned krans ved bautaen.
  Det var, som vanlig, en imponerende opptreden av de verneplikitge fra HM Kongens Garde. Vi lot oss også imponere av Elverum Barne og Ungdomskorps, hvor halvparten av musikantene  begynte å lære og spille ved Kulturskolen i Elverum for ca. 6 - 7 måneder siden.
  Les mer om kampen på Midtskogen på annomuseum.no 


  I Forsvarets seniorforbunds vedtekter, § 1 - 1 Formål pkt c. står det:
  "Styrke Forsvarets stilling i samfunnet".
  Da er det fint å høre at Elverum kommune har en skriftlig avtale med Hedmark og Oppland gardistforening om den årlige minnemarkeringen av 9. april på Midtskogen.
   

Kontakt oss

911 66 652

Leder
Arne Druglimo
Olav Duuns veg 14
2407 Elverum

Bli medlem i avdelingen

Om oss

 • FSF avd Elverum 2022/23

  Forsvarets seniorforbund avdeling Elverum vedtok på årsmøtet 29.03.2022 følgende styre for 2022/23:
  Leder:
  Arne Druglimo  arne.druglimo@gmail.com   # 911 66 652
  Nestleder/sekretær:
  Knut Vold          knut.vold@gmail.com  #  469 18 481
  Kasserer:
  Dag Axel Stengel  dagstengel@gmail.com  # 907 51 822
  Styremedlem/leder turkomiteen:

  Thor Anders Sognli  tasognli@gmail.com # 412 99 228
  Styremedlem:

  Roar Solbakken     rsol@online.no  # 465 45 691
  Styremedlem:

  Anne Berit Grinaker   b-grinak@online.no # 957 93 964
  Styremedlem:

  Leif Klausen             leifkl@hotmail.no  # 480 55 075
  Styremedlem:

  Jan Thorsvik           janthorsvik@hotmail.no  # 489 92 727