FSF - Elverum

innholdsbilde_fullBredde.jpg

Velkommen til FSF - Elverum

Vi er en avdeling i Forsvarets seniorforbund, men vår historie begynner med Forsvarets pensjonistforening Elverum, som ble stiftet 11. februar 1983.
Foreningen skiftet navn i 2011 til Forsvarets seniorforbund avdeling Elverum.
De gjeldende vedtektene er basisvedtekter for alle lokalavdelinger tilsluttet Forsvarets seniorforbund og ble sist endret på Landsmøtet 15. juni 2021.
Personvernerklæring Forsvarets seniorforbund ble oppdatert 20.06.2018 og personvernerklæring for Forsvarets seniorforbund avdeling Elverum er gjeldende fra 26.09.2018.
Vi disponerer ikke lengre noen form for "klubblokale" på Terningmoen, men gjennomfører våre styremøter andre torsdagen i måneden i Museet i Messa. I tillegg er vi tildelt et lite rom for lagring av våre arkiver etc. Våre medlemsmøter gjennomføres siste tirsdagen i måneden ved Elverum tekniske verksted (ELTV), når det ikke er turaktiviteter eller andre opplegg.

Nytt fra oss

 • Generalgården/Regimentsgården - hva het divisjonssjefene?

  Forsvarets seniorforbund avd. Elverum inviterer, som nevnt i en artikkel lengre nede, til "vinsmake-aften" i historiske "Generalgården/Regimentsgården" fredag 10. mars.
  I forrige artikkel nevnte vi at Brigadene skiftet navn til Divisjoner i 1916. Da fikk 2. Divisjon standkvarter Elverum og ble flyttet dit samme år. Den flyttet tilbake til Oslo i 1928.
  Så har noen av oss lurt litt på hvem var sjef for 2. Divisjon og hvilken grad han hadde?
  Nå har vi brakt klarhet i det, med bl.a. hjelp fra Ola Mørkhagen ved Glomdalsmuseet.


   

 • Skreiaften på Forstmann

  Forsvarets seniorforbund avd. Elverum har gleden av å invitere alle medlemmer med ledsager/venner til årets 
  skrei-aften på restaurant Forstmann, Skogmuseet tirsdag 21. februar kl 1800.
  - aperitif ved ankomst fra kl 1800
  - 2 serveringer på skrei "mølje"-tallerken
  - dessert
  - kaffe/te.
  NB! For de som eventuelt ønsker kjøttrett istedet for skrei, så kan det ordnes. (Må gjøres kjent ved påmelding).
  Ingen prisendring fra i fjor for medlemmer!
  Ikkemedlemmer betaler full pris. (Det vil "lønne seg" å bli medlem!).
  Frist for påmelding er mandag 13. februar kl 1500.
  Skriftlig invitasjon med detaljer kommer.

 • Medlemsmøter m.m.

  Her er en kort info om kommende aktiviteter. Noen av dem er listet under "Kalender".
  Styremøtene gjennomføres normalt andre torsdagen i måneden. Se kalender.
  Medlemsmøter:
  Medlemsmøtene gjennomføres normalt siste tirsdagen i måneden. Se kalender for tidspunkter og sted.
  Tirsdag 31. januar kommer redaktør i Østlendingen Tom Haakenstad.
  Tirsdag 28. februar skulle det ha vært medlemsmøte. Der blir det istedet:
  Tirsdag 21. eller torsdag 23. februar "skreiaften". Egen innbydelse kommer.
  Fredag 10. mars blir det vinsmaking med "nogo" attåt. Egen innbydelse kommer.
  Tirsdag 28. mars er det årsmøte.
  Tirsdag 25. april og tirsdag 30. mai. Aktiviteter eno.
  Turkomiteen har følgende planer:
  I tillegg til vinsmakingskveld 10. mars, planlegges besøk til Atlungstad brenneri etter påske.
  Tur til Hadeland glassverk samt The Twist - Kistefoss, eno. til våren.
  Besøk Roseslottet og muligens Munchmuseet mai/juni.
  Så er tur til Røros og "Eldenspelet" aktuelt i juli/august.
   

 • Vinsmaking i tidligere standkvarter

  Vi planlegger nå en aften med vinsmaking m.m. i det tidligere standkvarteret til nå nedlagte Østoppland infanteriregiment nr. 5.
  Så sett av kvelden fredag 10. mars. Vi kommer med flere detaljer senere.
  Bygningen vi snakker om er det som Østlendingen, og flere, kaller "Generalgården".
  De som har vært befal og tjenestegjort på Terningmoen i "nyere tid", kjenner nok bygningene vi snakker om som "Regimentsgården".
  Med historien til Oppland regiment gjennom 345 år, fra 1657 til 2002, kunne den gjerne offisielt ha fått navnet "Regimentsgården".
  Bilde av fanen til Oppland regiment, godkjent i 1995, er lagt ved. Ni stedsnavn er brodert på fanen og viser at regimentet har ytt et vesentlig bidrag til landets forsvar gjennom tidene.
  Nedenfor en liten forklaring på hvorfor navnet "Generalgården" har dukket opp (igjen).

Kontakt oss

911 66 652

Leder
Arne Druglimo
Olav Duuns veg 14
2407 Elverum

Bli medlem i avdelingen

Om oss

 • FSF avd Elverum 2022/23

  Forsvarets seniorforbund avdeling Elverum vedtok på årsmøtet 29.03.2022 følgende styre for 2022/23:
  Leder:
  Arne Druglimo  arne.druglimo@gmail.com   # 911 66 652
  Nestleder/sekretær:
  Knut Vold          knut.vold@gmail.com  #  469 18 481
  Kasserer:
  Dag Axel Stengel  dagstengel@gmail.com  # 907 51 822
  Styremedlem/leder turkomiteen:

  Thor Anders Sognli  tasognli@gmail.com # 412 99 228
  Styremedlem:

  Roar Solbakken     rsol@online.no  # 465 45 691
  Styremedlem:

  Anne Berit Grinaker   b-grinak@online.no # 957 93 964
  Styremedlem:

  Leif Klausen             leifkl@hotmail.no  # 480 55 075
  Styremedlem:

  Jan Thorsvik           janthorsvik@hotmail.no  # 489 92 727