FSF - Elverum

innholdsbilde_fullBredde.jpg

Velkommen til FSF-Elverum

Vi er en avdeling i Forsvarets seniorforbund, men vår historie begynner med Forsvarets pensjonistforening Elverum, som ble stiftet 11. februar 1983.
Foreningen skiftet navn i 2011 til Forsvarets seniorforbund avdeling Elverum.
De gjeldende vedtektene er basisvedtekter for alle lokalavdelinger tilsluttet Forsvarets seniorforbund og ble besluttet vedtatt på Landsmøtet 8. juni 2011. Sist endret på Landsmøtet 12. mai 2015.
På denne bakgrunn er vedtektene for Forsvarets seniorforbund avdeling Elverum justert, og vedtatt på årsmøtet 29. mars 2016.
Vi disponerer "Hytte 98" på Terningmoen, som en form for "klubblokale". Her gjennomfører vi våre styremøter med påfølgende "vaffelmøter", som er for alle medlemmer. I tillegg har vi medlemsmøter ved Elverum tekniske verksted (ELTV).

Nytt fra oss

 • Historisk tur

  14. august 2018

  Forsvarets seniorforbund avd. Elverum inviterer til historisk tur til Gravberget gård i Våler fredag 14.09. kl 1130 - lørdag 15.09. ca. kl 1500.

 • Elverums geologi

  05. mai 2018

  Bildet viser hvordan det er planlagt å bli i området Ydalir her i Elverum og denne dagen kommer Ole Nashoug og blir med oss på en omvisning i Elverum og området rundt. Han vil orientere oss om de geologiske prosessene som har formet landskapet og hvordan det har lagt grunnlaget for boligområder og næringsutvikling.

 • Ny leder i FSF avd Elverum

  12. april 2018

  Ny leder i Forsvarets seniorforbund avdeling Elverum
  Hans Harviken ble på avdelingens årsmøte 20. mars valgt til ny leder.

 • Østkantorget lørdag 11. august -18

  19. juni 2017

  Vi i FSF avd. Elverum har ansvaret for Østkantorget lørdag 11. august.
  Det har vært en utfordring tidligere år, og utfordringen blir kanskje ikke mindre i år, da dette er lørdagen i Jakt- og fiskedagene.
  VI TRENGER DERFOR HJELP FRA MEDLEMMENE!
  Minimum trenger vi 3-4 personer i vaffel/kaffebua, da de som steker vafler ikke kan håndtere penger samtidig.
  Så er det behov for 2 personer for å selge lodder og kreve inn betaling for utstillingsplassen.

  Klargjøringen starter kl 0800, med utsetting av bord og stoler. Til det tidspunktet trenger ikke alle møte, men fra kl 0900 må vi være klare med vaffler og kaffe for salg.
  Avsluttes innen kl 1400 med litt opprydding.
  De som har anledning til en liten dugnad, meld fra til leder Hans Harviken på tlf. 917 38 695, eller sekretær Knut Vold tlf.469 18 481. Bruk SMS eller ring.
  NB! Vi håper det melder flere enn 5-6 personer, for da kan vi lage "skift"!
  Dette blir en liten test på dugnadsånden i avdelingen!
   

Kontakt oss

917 38 695

Leder
Hans Harviken
Østerdal garnison. pb 393, 
2406 Elverum

Bli medlem i avdelingen

Aktivitetskalender

Ingen lokale aktiviteter registrert.

Om oss

 • Om Avdelingen

  Styret i FSF avdeling Elverum for 2018/19:
  Leder:                    
  Hans Harviken
  h-harvik@online.no
  # 917 38 695

  Nestleder/sekretær:
  Knut Vold  
  knut.vold@gmail.com 
  # 469 18 481

  Kasserer:               
  Dag Axel Stengel 
  dag.stengel@gmail.com
  # 907 51 822

  Styremedlem:         
  Marit T. Vardeberg 
  marit19_38@outlook.com
  # 954 50 477

  Styremedlem:         
  Jan Erik Ottersen 
  jeottersen@gmail.com
  # 952 37 860

  Styremedlem:         
  Roar Solbakken  
  rsol@online.no
  # 916 87 197

  Styremedlem,
  leder turkomiteen:   
  Thor Anders Sognli
  tasognli@gmail.com
  # 412 99 228

  Styremedlem:         
  Arne Druglimo
  arne.druglimo@gmail.com
  # 911 66 652