Årsmøte 21. mars for 2022vedtok følgende styre for FSF avd. Elverum for 2023/24

Forsvarets seniorforbund avdeling Elverum vedtok på årsmøtet 21.03.2023 følgende styre for 2023/24
Leder:
Arne Druglimo        arne.druglimo@gmail.com   # 911 66 652
Nestleder/sekretær:
Knut Vold                 knut.vold@gmail.com         469 18 481
Kasserer:
Dag Axel Stengel    dagstengel@gmail.com       # 907 51 822
Styremedlem/leder turkomiteen:

Thor Anders Sognli  tasognli@gmail.com.           # 412 99 228
Styremedlem:

Roar Solbakken        rsol@online.no                    # 465 45 691
Styremedlem:
Leif Klausen              leifkl@hotmail.no                 # 480 55 075
Styremedlem:

Jan Thorsvik             janthorsvik@hotmail.no        # 489 92 727