Politiet kommer og orienterer om ungdom som tar kokain på fest - bekymringsfullt at det er blitt så greit

17. mars 2023

Utgangspunktet for at gruppeleder forebyggende i politiet kommer, er det Østlendingen skrev om 18.10.2022:

"Ungdom i Elverum tar kokain på fest: – Bekymringsfullt at det er blitt så greit.
I økende grad ser de (skolehelsetjenesten ved ungdomsskolen og videregående, sosiallærere og politiet samlet) i ungdomsmiljøene i byen og ved skolene at normaliseringen av bruken av narkotiske stoffer øker. Et flertall av ungdom velger å ikke bruke narkotika, men er på arenaer hvor dette benyttes,
Det er bekymring omkring rusbruk blant ungdom. Både cannabis og kokain, spesielt. Det er noe vi alle har mottatt bekymringsmeldinger om. Både fra ungdom og foreldre, sier gruppeleder for forebyggende arbeid i politiet, Sissel Berge".

Ho kommer til vårt medlemsmøte tir 25. april kl 1430 for å orientere om utfordringene vi som samfunn står overfor. Et spørsmål er da: Hvordan skal vi som er pårørende og har barnebarn i "utsatt alder" opptre når det gjelder overnevnte, og hva kan vi gjøre for å bidra til forebygging?
Det blir anledning til spørsmål/kommentarer etter orienteringen.

 

Ungdom og rusutfordringer.jpg