Seniortreff på Setermoen 5 november med nyvalgt leder Jan Erik Thoresen

Seniortreff på Setermoen

Forsvarets seniorforbund har fått ny forbundsleder, pensjonert brigader Jan Erik Thoresen. Han var invitert til Setermoen i anledning seniorforbundets månedlige treff på Forsvarsmuseet, og han holdt en strukturert orientering om Seniorforbundets status og ikke minst de utfordringene forbundet står overfor i dag. Hva forbundet gjør ble grundig behandlet av forbundslederen. Han orienterte om resultatet for trygdeoppgjøret 2019, og om Forsvarets seniorforbunds krav i forbindelse med statsbudsjettet 2020. Han kunne også informere om at partene i forhandlingene om særaldersgrenser i Staten, var blitt enige om å utsette fristen for et resultat til 1. februar 2020. Dette er viktige forhandlinger for Forsvarets ansatte og representerer en av de aller siste brikkene i pensjonsreformen.

Forsvaret har valgt å støtte Forsvarets seniorforbund, som igjen støtter Forsvaret i spørsmål som gjelder pensjon og pensjonerte ansatte. Forsvarssjefen er opptatt av at seniorene blir tatt godt hånd om både lokalt og sentralt.

Hvorfor bli medlem i Forsvarets seniorforbund var også et interessant tema. Ensomhet her var et stikkord. De fleste har et nettverk, men det er også mange enslige som ikke har det. Forsvarets seniorforbund kan da være et godt alternativ med sine ulike aktiviteter og samlingspunkt. Hvis noen ønsker besøk, å komme på avdeling Indre Troms sine seniortreff eller ønsker å komme ut på turer, så er avdelingen klar til å imøtekomme dette behovet.

Seniortreffet tirsdag 5. november med servering av varmrett fra Setermoen leir og utlodning av gevinster fra forretningsstanden i Bardu gjorde kvelden særdeles vellykket. Forsvarets seniorforbund Indre Troms takker for denne bistanden. Hovedattraksjonen var nok forbundslederen med sin grundige orientering. Totalt møtte det opp 55 medlemmer av en medlemsmasse på 126. Forsvarsmuseet stilte som vanlig sine lokaler til disposisjon.

2019-11-05 Setermoen - De gamle.jpg
2019-11-05 Setermoen - deltakerne på medlemsmøte 5.nov.jpg