Da var et vellykket ledermøte over. Vi fikk besøk av forsvarsjefen, som sa litt om dagens situasjon. Ellers var spesielt rekruttering av nye medlemmer, ta vare på hverandre og beholde medlemmene som sto på agendaen.

Forsvarsjefen ga oss et innblikk i Forsvarets status, utvikling og utfordringer på en meget god måte. FSJ berørte områder som pandemien, Afghanistan og nå krigen i Ukraina.

Han poengterte avslutningsvis at Forsvarets seniorforbund sine medlemmer er en viktig ressurs for Forsvaret. Seniorene kan tre inn i mange stillinger i forsvaret, ved behov. FSJ tok seg tid til å besvare spørsmål fra en meget aktiv forsamling.

Deretter gikk vi gjennom  eldrerådsarbeide både kommunalt og fylkeskommunalt. Regionrepresentant Aage Willy Jonassen oppsummerte dette agendapunktet på en særdeles god måte. Avslutningsvis ble det gjennomført regionvise møter. 

Andre dagen gikk på målsettingen  for forbundet. Det ble også påpekt hvor viktig det er for  medlemmene,  den kontakten FSF har med myndighetene. FSF sørger for at alle våre avtaler blir godt ivaretatt

Etter lunsj fikk vi et inspirerende foredrag av lege og forsker Kjetil Høye. Temaet var «glede, glød og galskap om lykke og livstilfredshet». Hans engasjement og faglige dyktighet skapte stor entusiasme og latter i salen.

 

 

3DC8EC9C-AC4B-45AA-B87B-6C2C4403EDD7.jpeg
59484F71-BD62-4D8B-918F-23A39FDE4682.jpeg