Oppsummering av møte i Felt-skafferiet

Feltmøtet ble gjennomført iht ops orde nr 42 - se linken til denne nederst på sia.

 

Tilstede : Arve, Knut, Ivar, Stein Wiggo, Hans Jan Olav, Arild og Øystein

Programmet ble gjennomført i sin helhet, bortsett fra at utdeling av FSF heders utmerkelse ikke ble utdelt på grunn av at halvparten av av deltakerne var fraværende.

Dagen tema: Forsvarets langtidsplan ble diskutert, særlig ble innleggende til Arve og Knut notert.

Konklusjon og oppsummering er ført i pennen av Knut:

Herr President!

Takk for et godt og hyggelig møte, og med tilhørende utsøkt drikke. Referatet må vel bli noe i denne duren?: LP for forsvaret ble grundig debattert. Ikke uventet var det mange meninger om innstillingen. Men en ting var alle enige om, og det var: økonomien styrer det meste, - og sett i lys av Corona pandemien så må mest sannsynlig alle deler av nasjonalbudsjettet gjennom en grundig hestekur. Derfor oppfattes ikke LP for Forsvaret å være gjennomførbart, slik den pt foreligger.

 

Neste feltmøte blir torsdag 30. april kl 1200.

Medlemmene vil i første dagene i neste uke motta Ops ordre nr 43.

Vedlagt følgende bilder:

  • Møteleder Øystein
  • Sitte avstand 2 m
  • *Organisering av møtet.

Takk for en hyggelig dag.

 

Øystein

Dokumenter

feltskafferiet.JPG
Oppsummering av møte i Felt.docx