Om avdelingen

FSF-Harstad

 

Velkommen til Forsvarets seniorforbund avdeling Harstad (FSF- Harstad). Denne hjemmesiden er ment å være et bindeledd mellom foreningens medlemmer og styre, og en informasjonskanal til våre medlemmer og andre interesserte.

FSF-Harstad holder til i FLAs kontorbygg i Storgata 40, hvor vi har kontor i rom nr. 134b og i Kantina i samme bygg avholder vi medlemsmøter klokken 18:00 normalt den siste tirsdag i måneden. Medlemmer varsles på SMS ved endring av møtedag.

Vår postadresse er FSF-Harstad, Postboks 60, 9481 Harstad.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Her vil det bli lagt ut aktuelle saker som en mener vil være av interesse for medlemmene, aktiviteter i foreningens regi, som medlemsmøter, dokumenter, informasjon om reiser og julebord og andre aktuelle saker.Men dette er ment å være en aktiv side og det kan den bare være ved deltakelse fra dere lesere. Derfor – send inn ting dere mener bør komme med – og ikke minst, send inn ros og ris! Vi skal prøve å holde siden så oppdatert og aktuell som mulig !


 Medlemmer
Forsvarets seniorforbund avdeling Harstad (FSF-Harstad) tar opp medlemmer som på bakgrunn av tjeneste i Forsvaret har opparbeidet rett til tjenestepensjon fra Statens Pensjonskasse (SPK). Likeledes tas opp som medlemmer deres ektefeller eller samboere samt etterlatte ektefeller eller samboere. Med Forsvaret menes i denne sammenheng også Forsvarsdepartementet og alle underliggende etater. I tillegg til medlemmer som oppfyller ovennevnte krav, kan det tas opp som medlemmer i forbundet personer som har eller har hatt en spesiell tilknytning til Forsvaret. Dette kan eksempelvis være personell med tidligere tjeneste i Forsvaret, HV-befal, veteraner for internasjonale operasjoner. Likeledes deres ektefeller og samboere. Medlemskap i forbundet skal primært skje ved tilknytning tril den lokalavedling vedkommende geografisk hører til. Ved slik tilknytning delegeres vurdering og avgjørelse om medlemskap til lokalavelingene iht. medlemskriteriene. Så dersom du ikke allerede er medlem, men er i kategorien som nevnt ovenfor - og er over 50 år - og fortrinnsvis bosatt i Harstad eller omegn - så er du hjertelig velkommen som medlem.

På samme måte som tilsvarende avdelinger over hele landet, er vår avdeling i Harstad (FSF-Harstad) tilsluttet Forsvarets seniorforbund (FSF).

Formål
FSF-Harstad er en partipolitisk uavhengig interesseorganisasjon som har til formål å:

  • Ivareta og fremme medlemmenes økonomiske, sosiale og velferdsmessige interesser med henblikk på pensjonisttilværelsen
  • Arbeide for å styrke Forsvarets stilling i samfunnet.


Oppgaver
FSF-Harstad formål søkes oppnådd gjennom samarbeide med regionale og lokale militære og sivile myndigheter, forsvarstilsattes tjenestemannsorganisasjoner, regionale og lokale pensjonistorgansasjoner. Være det lokale talerøret for Forsvarets seniorforbund..

FSF-Harstad sine vedtekter og årsmelding vil du finne under Dokumenter.
Kontigent. Årsmøtet 2023 har fastsatte medlemskontingenten for 2023 til kr. 400,-. og kr. 350 for 
husstandsmedlemmer. Kontigenten kan betales til FSF-Harstad, Postboks 60, 9481 Harstad, konto nr. 4730.05.29468 eller til Vipps # 717389.

harstad (1).jpg