Styret FSF avd Harstad 2017

Leder
Erling Solheim
epost: eput.sol@gmail.com
mobil: 952 43 523

Nestleder
Johanne Pedersen
epost: Vesla9b@gmail.com
telefon: 77 06 66 61
mobil: 995 45 133

Kasserer
Jørunn V. Hansen
epost: jorunnvhansen@hotmail.com
mobil: 412 38 841

Styremedlem
Dutta Kristiansen
telefon: 77 07 72 25
mobil: 913 06 375

Varamenn
John-Ivar Fjærli
Halvard Næsby

Revisorer
Tore Lund
Audhild Synøve Ottesen