Styret FSF avd. Harstad 2023

Leder
Hilde Brekke
Mobil: 915 49 899
Epost: hbrekke56@hotmail.com

Nestleder
Ulf Bergstrøm
Mobil: 952 04 253
Epost: ulf.jackie@gmail.com

Kasserer
Randi Nilsen
Mobil: 976 19 676
Epost: rannil@hlkbb.no

Sekretær
Lillian Aamot
Mobil: 951 68 891
Epost: lilliqn.linqk34@gmail.com

Styremedlem
Svein Bj. Verningsen
Mobil; 997 46 041
E-post: sverning@online.no

Varamenn
Johanne Pedersen
Mobil: 995 45 133

Jon Albert  Bille 
Mobil: 906 18 877

Revisorer
Tore Lund
Mobil: 908 75 451

Rolf A. Wold
Mobil: 952 29 383

Valgkommiteen
Fritz Pettersen
Mobil: 915 87 183

Gjørund Skaali
Mobil: 990 92 240

Dutta Kristiansen
Mobil: 913 06 375

----------------------------------------------------

Redigering av vår hjemmeside her hos FSF
blir utført av Styremedlem i FSF-Harstad
Svein Verningsen.
E-post: sverning@online.no

-----------------------------------------------------