Styret FSF avd. Harstad 2023

Leder
Hilde Brekke
Mobil: 915 49 899
Epost: hbrekke56@hotmail.com

E-post til hele styret bruk : fsfharstad@fsforb.no

Nestleder
Ulf Bergstrøm
Mobil: 952 04 253
Epost: ulf.jackie@gmail.com

Kasserer
Randi Nilsen
Mobil: 976 19 676
Epost: randi.nilsen1951@gmail.com

Sekretær
Lillian Aamot
Mobil: 951 68 891
Epost: lillian.linaker@gmail.com

Styremedlem
Svein Bj. Verningsen
Mobil; 997 46 041
E-post: sverning@online.no

Varamenn
Jon Albert  Bille 
Mobil: 906 18 877

Leif Otto Söberg
liffen@hlkbb.no

Revisor
Rolf A. Wold
Mobil: 952 29 383

Svein Arild Aarestad

Valgkommiteen

Gjørund Skaali
Mobil: 990 92 240

Fritz Pettersen
Mobil: 915 87 183

Dutta Kristiansen
Mobil: 913 06 375

----------------------------------------------------

Redigering av vår hjemmeside her hos FSF
blir utført av Styremedlem i FSF-avd Harstad
Svein Bj. Verningsen.
E-post: sverning@online.no
Mobil 997 46 041

-----------------------------------------------------