Kalender

 • september

 • 26.
  september
  2023

  Medlemsmøte.

  FSF Harstad  avholder første medlemsmøte etter ferien
  som vanlig i Kantina til FLA i Storgata 40
  tirsdag 26.09.2023 kl. 18:00.

  Vi lever i en urolig tid med en krig som raser svært nær oss og som påvirker oss på mange måter. Sivilforsvaret med Fungerende distriktsjef Håvard Solhaug fra Midtre-Hålogaland Sivilforsvarsdistrikt vil holde et timeslangt foredrag om hva de har som oppgaver her i vårt nærområde. Han vil gi nasjonal og lokal informasjon om Sivilforsvaret og svare på spørsmål.

  Deretter blir det servering av kaffe og kaker, og som vanlig åresalg med mange fine gevinster samt hyggelig samvær med gode venner.. 

  FSF-Harstad ønsker alle våre medlemmer vel møtt.

  NB! Styremøte avholdes på kontoret tirsdag den 12.09. 23 kl. 18:00.

  Hilde Brekke
  Leder

 • november

 • 28.
  november
  2023

  Medlemsmøte.

  Julemøte.

  FSF-Harstad planlegger å avholde et julemøte med servering av 
  julemat med dertil drikke. Leder for Forsvarets Seniorforbund vil
  besøke oss og gi en staus fra Forbundets arbeide.
  Meny, priser og påmeldingsskjema vil bli tilgjengelig i november.

  Styret

 • januar

 • 30.
  januar
  2024

  Årsmøte 2024

  Det innkalles herved til ordinært årsmøte i FSF-Harstad .
  Tid: Tirsdag den 30. januar 2024 kl. 1800.
  Sted: Det planlegges å benytte Kantina hos FLA i Storgata 40 i Harstad. 

  Saksliste vil bli sendt det enkelte medlem iht vedtektene.
  Nødvendige saksdokumenter vil bli lagt ut her på vår hjemmeside.
  Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret ihende innen
  tirsdag 16. januar 2024. Bruk helst E-post: fsfharstad@fsforb.no

  Servering.

  Styret