Årsmøte 2024

Årsmøte 2024

Årsmøtet 2024 vil bli avholdt tirsdag den 30. januar 2024 kl. 18:00 
i kantina til Forsvarets Lønnsadmin i Storgata 40 i Harstad.
Ordinære årsmøtesaker ihht våre vedtekter.

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet bes sendt til styret
to uker før årsmøtet. Bruk helst vår E-post: fsharstad@fsforb.no.
Alle saker som skal behandles blir lagt ut her på  vår hjemmeside.

Vi vil også i år etter møtet avslutte med å servere varm mat
og deretter kaffe og sosialt samvær.

Vel møtt!

..............................

 

 

 

Referat fra årsmøtet i 2023

Det ble avholdt tradisjonelt  årsmøte for FSF-Harstad 
tirsdag den 31. januar 2023 kl 18:00
i Kantina 2.etg. hos FLA i Storgata 40. Harstad.

20 medlemmer hadde funnet veien  til Kantina hos FLA og
innmeldte saker ihht våre vedtekter ble behandlet. 
Årsmeldingen viser at vi ved inngangen til 2023 har 65 betalende
medlemmer. Regnskapet for 2022 viser et lite underskudd og som
må tilskrives utgifter ved leie av lokaler både til styre- og medlemsmøter.
Medlemskontingenten ble satt til kr. 400 for enkeltmedlemmer og
kr. 350 for husstandsmedlemmer.
Valg av styre medført endring med at Hilde Brekke
ble valgt til ny leder og Randi Nilsen ble valgt til ny kasserer.
Som sekretær ble Lillian Aamot valgt. Ulf Bergstrøm forsetter som 
nestleder og Svein Verningsen som styremedlem.

Det ble deretter en enkel servering, samt kaffe og sosialt samvær.
****************

 

Medlemsmøte FSF Harstad.JPG
Saksliste 2023.pdf
Handlingsplan.pdf
Vedtekter FSF-Harstad.pdf
Forslag til årsmøte 2023.pdf