FSF-Harstad - årsmøte 2024

Dato: 30. januar 2024 18:00 - 22:00

Det innkalles herved til ordinært årsmøte i FSF-Harstad .
Tid: Tirsdag den 30. januar 2024 kl. 1800.
Sted: Kantina hos FLA i Storgata 40 i Harstad. 

Saksliste vil bli sendt det enkelte medlem iht vedtektene.
Nødvendige saksdokumenter vil bli lagt ut her på vår hjemmeside.
Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret ihende innen
tirsdag 16. januar 2024. Bruk helst E-post: fsfharstad@fsforb.no

Servering.

Styret