FSF-Harstad - årsmøte 2023.

Dato: 31. januar 2023 18:00 - 21:00

Det innkalles herved til ordinært årsmøte i FSF-Harstad .
Tid: Tirsdag den 31. januar 2023 kl. 1800.
Sted: Det planlegges å benytte Kantina hos FLA i Storgata 40 i Harstad. 

Saksliste vil bli sendt det enkelte medlem iht vedtektene. 
Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styhret ihende innen
mandag 16. januar

Servering.

Styret