Referat fra medlemsmøter.

06. mars 2023

Tirsdag 30. januar 2024 "Årsmøte".

Etter skriftlig innkalling til medlemmene om avdelingens årsmøte, så møtte 17 medlemmer
opp i Kantina hos FLA og årsmøtet startet som planlagt kl. 18:00. Leder Hilde brekke ønsket
velkommen og uttrykte glede over at så mange hadde funnet veien til møtet selv om vinterstormene med mye snø og kraftig vind ulte rundt hushjørnene.

(mer info kommer)
Styre


Tirsdag 28.november 2023 "Julemøte".

Det ble tirsdag den 28. november avholdt et kobinert medlems- og julemøte hvor også ektefelle / samboer var invitert. 35 festglade hadde funnet veien til julemøtet som ble holdt på Aktivitetssenteret i Kanebogen fra kl. 18:00. Forbundsleder Jan Erik Thoresen besøkte oss og holdt en oversiktlig og grei informasjon om hva som rører seg sentralt i vårt forbund.
Det ble deretter servert tradisjonell julemat med dertil drikke.
Litt utpå kvelden kom kaffe og bløtkake på bordet og stemningen ble etter hvert svært så god.
Styret ønsker alle en God jul og et Godt nytt år og vi sees den 30. januar 2024 på årsmøtet.

Styre.

Tirsdag  31. oktober 2023.

Desverre så ble dette møtet avlyst.

Tirsdag 26. september 2023

Dette var første medlemsmøte etter ferien og ble avholdt som vanlig i kantina i Storgata 40 tirsdag 26. september 2023.
12 medlemmer inkludert 5 fra styre hadde funnet veien gjennom høstregnet til medlemsmøtet. Vår leder Hilde Brekke
ønsket velkommen til møtet.

Kveldens tema var fra Sivilforsvaret i Harstad, og foredragsholder var Håvard Solhaug, Han gav informasjon om
Midtre Hålogaland Sivilforsvarsdirstrikt. På landsbasis er det 8000 tjenestepliktige og 150 av disse er i Harstad. Alle mellom
15-55 år kan pålegges tjeneste. De bistår ved skader, naturkatastrofer, redningstjeneste og krig. Tilhørene syntes det var en nyttig informasjon.

Leder Hilde har deltatt på FSF sitt landsstyremøte, der hun er innvalgt som varamedlem for region 1, og som hun orienterte fra. Kasserer Randi luftet stemningen om å arrangere en fellesreise/tur i regi av FSF for å se om det var interesse for dette. Hun delta ut et spørreskjema hvor vi krysset av for hvor, når og hvor lenge vi kunne tenke oss å reise på tur. For de som var tilstede og som er interessert , så kan disse ta kontakt med Randi på E-post:  fsfharstad@fsforb.no.

Vi har startet å planlegge for vårt julemøte den 28. november. Forbundsleder Jan Erik THoresen kommer på besøk og vil informere om forbundskontorets arbeide. Møtested  er foreløpig ikke klart, men Svein og Hilde fra styret jobber med saken.
Detvil bli servert julemat. Nærmere informasjon med påmeldingsfrist vil komme ila oktober. En liten egenandel må påregnes.

Grunnet lavt oppmøte på medlemsmøte i september, samt at styret skal planlegge og gjennomføre et koselig førjulsmøte i november, så velger vi å avlyse medlemsmøtet i oktober. Svein oppfordrer medlemmene om å lese hjemmesidene til FSF.
Gå inn på https://forsvaretsseniorforbund.no og velg avdelinger. Du vil finne sentral og lokal informasjon om avdelingene.

Deretter  ble det servert kaffe og kaker, Det ble solgt årer og gevinster skiftet eienere. Resultatet av åresalg ble kr. 720.-.
Og som seg hør og bør bidro Hans med gode vitser og historier. Møtet ble avsluttet kl. 20:30.
Neste medlemsmøte vil bli 28. november med god mat på nærmere angitt sted.

Lillian Aamot
Sekretær
 

Tirsdag 30. mai 2023. 

Medlemsmøtet ble holdt i kantina i Storgata 40 tirsdag 30. mai 2023. 21 medlemmer tilstede. Hyggelig at så mange hadde tatt turen. Hilde ønsket velkommen. Kveldens tema var Hørselshemmedes landsforbund, Harstad og omegn lokallag med Kjell Cornelliusen som foredragsholder. Han gav informasjon om nedsatt hørsel og tinnitus, samt hjelpemidler.

 

Hilde orienterte litt om tur til Evenes flystasjon som skal være i slutten av august. Endelig dato er ikke satt, men dere vil få nærmere beskjed. Evenes flystasjon kan stille med buss som tar 16 passasjerer. Blir det flere som melder sin interesse må vi eventuelt kjøre med noen privatbiler. Maks antall er 25 personer, gjelder kun medlemmer i FSF( ikke ektefeller,samboer eller venner). Deltakerene må være norske statsborgere. Hun gav også et resyme fra landsmøtet på Hamar i begynnelsen av mai.

Johanne  orienterte om verdens største seniortening i Stagneshallen den 7. juni kl.11.30. Det er behov for funksjonærer til parkering og kontroll av legitimasjon da man må være over 65 åpr for å delta, men det var desverre ingen som meldte seg. Dersom noen har mulighet til å bistå, ta kontakt med Johanne Pedersen på tlf. 99545133. Håper mange kan være med på å sette rekord.

FSF leder Jan Erik Thoresen vil komme til Harstad for å delta på medlemsmøtet i november.

Etterpå ble det servert kaffe og kaker. Det ble solgt årer og gevinster skiftet eier. Resultatet av åresalg ble kr. 1710, veldig bra.

Neste medlemsmøte blir 26. september kl . 18.00 i Kantina i Storgt. 40. 
Møtet ble avsluttet kl. 20.15.

Lillian Aamot
Sekretær

 

Tirsdag 25. april 2023.
Medlemsmøtet ble også denne gangen avholdt i kantina i Storgata 40 og 19 medlemmer møtte opp til medlemsmøtet, herav
3 fra styret. Hilde ønsket medlemmene  velkommen og uttykte glede over at så mange møtte opp.

Kveldens tema var foredrag fra Hjelpemiddeltjenesten i Harstad. Foredragsholder var Giske Forså og ergoterapeut Tonje Skogstad fra Harstad kommune. Gisle orienterte om utlån av diverse kommnale hjelpemidler som rullator, toalettstol, rullestol, senger, trappeheis som hjellpemidler for hørsel og syn. m.v. Tonje orienterte om tjenester til de som har varig funksjonsnedsettelse og som varer over 2 år og som må søke om  hjelpemidler via NAV. Dette var delt inn i fire grupperr: bevegelse, kognisjon, syn og hørsel.

Det ble videre luftet for medlemmene om vi skal skifte lokale til Sama aktivitetssente fra høsten 2023, pga lite oppmøte på medlemsmøtene, men flertallet stemte for å fortsette medlemsmøtene i Storgata 40. Det ble deretter forslått at vi fra høsten 2023
sender ut SMS angående medlemsmøtene og at styret vil ha tilbakemelding om hvem som planlegger å komme på møtet. Det vil bli sendt ut informasjon om hvordan vi skal løse dette i praksis.

Til medlemsmøte i mai har Svein gjort avtale med leder for Hørselhemmedes Landsforbund i Harstad og ommegns lokallag, som vil  gi et foredrag vedrørende plager ved nedsatt hørsel og tinnitus samt hjelpemidler som finnes på markede.

Deretter ble det servert kaffe og kaker, Det ble solgt årer og gevinster skiftet eiere. Resultatet av åresalget ble kr. 1605.-.  Praten  gikk lett og Svein bidrog med gode historier.  Neste medlemsmøte er 30. mai kl 18:00 som vanlig i Kantina Storgata 40.
Møtet ble avsluttet kl. 20:30.

Lillian Aamot
Sekretær

Tirsdag 28. mars 2023. 
Medlemsmøtet ble som vanlig avholdt i kantina ti Storgata 40 tirsdag 28. mars 2023 og 10 medlemme var tilstede herav 3 fra  styet. Landskap i fotball eller fortsatt vinter og dårlig vær og føreforhold kan  være årsaken til labert fremmøte. Hilde ønsketvelkommen og hadde følgende info til medlemmene:

* Til neste medlemsmøte den 25. april har Svein gjort avtale med hjelpemiddelsentralen hvor leder og en ergoterapeut tar     med relevante hjelpemidler og gir informasjon omMedlem hva som finnes på markedet.

* Til medlemsmøtet 30. mai har vi gjort avtale med leder i Hørselshemmedes landsforbund avd. Harstad og omegn lokallag.     Leder vi gi informasjon angående nedsatt hørsel og tinnitus samt hvilke hjelpemidler som finnes.

* Videre har Svein gjort avtale med Sivilforsvaret om at de vil komme på vårt medlemsmøte til høsten og informere om det  arbeidet som gjøres av dem her i  Harstad, herunder hvor vi kan finne "bomberom"  dersom det blir behov.

* Det er også sendt en forespørsel til Hærens musikk-korps om de kan holde en minikonsert på   et av våre medlemsmøter til høsten.

* Hilde har kontakt med Evenes flystasjon angående besøk/omvisning på stasjonen. Det er gitt muntlig positivt svar og vi  kommer tilbake med mer informasjon når dette er avklart.

* Forbundet har midler som de enkelte avdelinger kan søke om til en aktivitet. Søknaden må godt begrunnet, gjerne med et  budsjett for aktiviteten, og søknaden må sendes før aktiviteten avholdes. Det kan søkes om inntil kr. 5000 til medlemsfremmede tiltak.

* Svein orienterte om vårt budsjett for 2023. 

* Hilde orienterte om vår søknad til FPVS (vertsavdeling) om dekning av utlegg for 2020, 2021 og 2022. I denne perioden fikk vi ikke ha medlemsmøter hos FLA i Storgata 40 og hadde  store utlegg i den forbindelse.

* Vi minner om at hjemmesiden til FSF Harstad er oppdater. Relevant møteinfo legges ut her. Medlemmene oppfordres til å gjøre  seg kjent med sidene og komme med innspill og kommentarer. Du finner siden under www.fsforb.no

* Til neste møte vil det bli satt opp plakat på inngangsdøren til FLA Stogata 40 med telefonnummer du kan ringe dersom du ankommer etter kl. 18:00. 

Deretter ble det servert kaffe, kaker og baguetter. Det ble solgt årer og gevinster skiftet eiere. Resultatet av åresalget ble kr. 750,-. Praten gikk lett og Svein bidro med gode historier. Neste medlemsmøte blir 25. april kl. 18:00 i Kantina Storgata 40. Styremøte avholdes 18. april kl. 18:00 på kontoret. Møtet avsluttet kl. 20:30.

 Tirsdag 28. februar 2023. 
Medlemsmøtet ble avholdt i kantina i Storgata 40 på tirsdag 28. februar 2023.
Det var 15 medlemmer til stede. Dårlig vær og føre var kanskje årsaken til at antall frammøtte ble lavt. Kveldens tema var foredrag av Stig fra Sparebanken 68gr. Nord som  orienterte  om bruk av nettbank, mobilbank og av Vipps. Foredraget varte ca 1 timeog tilhørerne var engasjerte og stilte spørsmål.

Etterpå ble det servert kaffe,kake og baguetter. Det ble solgt årer og gevinster skiftet eier. Resultatet av åresalget ble kr.760,-.
Praten gikk lett og Hans bidro med gode historierr. FSF avdeling Harstad sin hjemmeside blir oppdatert av Svein og medlemmene oppfordres til å gå inn å lese. 

Neste medlemsmøte blir 28. mars kl. 18:00 i kantina i Storgata 40. Styremøte avholdes 21. mars kl. 18:00 på kontoret. Medlemsmøtet ble avsluttet kl. 20:30

Årsmøtet 30 Januar 2022 

Se eget innlegg.
******************************************************************************************************************************************