Velkommen til Forsvarets seniorforbund avdeling Ringerike-Hole

Forsvarets seniorforbund er en interesseorganisasjon for seniorer med relasjon til det norske forsvaret, Forsvarsdepartementet og underliggende etater.

Generelt.

Forsvarets seniorforbund avdeling Ringerike-Hole (FSFRHO) er tilsluttet Forsvarets seniorforbund (FSF) og har som formål å:

 • Ivareta og fremme medlemmenes økonomiske, sosiale og velferdsmessige interesser med henblikkpå pensjonisttilværelsen.

 • Arbeide for å styrke Forsvarets stilling i samfunnet.

.

Medlemskap

 • FSFRHO tar opp medlemmer, i likhet med alle avdelinger innen FSF, som på bakgrunn av tjeneste i Forsvaret har opparbeidet rett til tjenestepensjon fra Statens Pensjonskasse (SPK). Likeledes tas opp som medlemmer deres ektefeller eller samboere samt etterlatte ektefeller eller samboere. Med Forsvaret menes i denne sammenheng også Forsvarsdepartementet og alle underliggende etater.

 • I tillegg til medlemmer som oppfyller ovennevnte krav, kan det tas opp som medlemmer i forbundet personer som har eller har hatt en spesiell tilknytning til Forsvaret. Dette kan eksempelvis være personell med tidligere tjeneste i Forsvaret, HV-befal, veteraner fra internasjonale operasjoner. Likeledes deres ektefeller og samboere.

 • Medlemmer med bakgunn fra alle forsvarsgerner og våpenarter er velkomne som medlemmer

 • Avdelingen har pt 152 medlemmer

Møter

 • FSFRHO har sine medlemsmøter Hallingmessa på Helgelandsmoen vekslende mellom lunsjmøte kl 1115 og kveldsmøte kl 1800.
  Hvert møte har som regel et foredrag som varierer mellom militære og sivile temaer. Alle møter har en form for bevertning.
  Detaljert møteprogram fremgår av årsplanen som er felles med Forsvarets seniorforbund Ingeniørvåpnet (FSFING) på Hvalsmoen.

Turer

 • FSFRHO samarbeider også med FSFING om et felles turprogram. En felles turkomite er ansvarlig for opplegg og gjennomføring av turene. Programmet inneholder hvert år som regel en eller to kortere turer innenlands (med eller uten overnatting og en lengre utenlandstur (10 til 14 dager). I tillegg kan gjennomføres teaterbesøk og andre sosiale opplegg. Detaljert turprogram vedtas formelt på respektive avdelingers årsmøter sammen med årets aktivitetsplan. Begge legges ut på foreningens nettside. 

20170508_112704.jpg
20170508_125815 (2).jpg
logo-header-3x.png