Lunsjmøte 14. februar kl 11:15. Foredrag av Leif Kagge. " En sykkeltur i Nansens fotspor i Armenia

Dato: 14. februar 2024 11:00 - 14:00

Foredrag av Leif Kagge. " En sykkeltur i Nansens fotspor i Armenia".

Leif Kagge forteller om sin sykkeltur til Armenia, i Nansens fotspor.
Spennende historie om en innholdsrik sykkeltur for å delta ved 100års markeringen av Nobels fredspris til Fridtjof Nansen i Jerevan.
Fridtjof Nansen ble i 2021 utnevnet til Folkeforbundets første høykommisær for flyktninger, et verv han hadde til sin død. Hans første store oppgave var å få krigsfanger etter første verdenskrig hjem. Hans suksess med dette prosjektet var nok hovedgrunnen til at han fikk fredsprisen
Innsatsen overfor Armenia har Nansen beskrevet selv i boken "Gjennom Armenia" fra 1927.

Teksten over er utdrag hentet fra artikkelen til Jon Ramberg, tidligere diplomat og ambassadør til Aserbajdsjan og Georgia.

Hallingmessa.jpg