Kveldsmøte 13.mars kl 18:00. Foredrag av Beredskapsleder i Ringerike Kommune Magnus Nilholm

Dato: 13. mars 2024 18:00 - 21:00

Magnus Nilholm vil fortelle om kommunens arbeide med beredskap i Ringerike kommune.
Hva må vi tenke på og hva gjør kommunen for å trygge innbyggerne i kommunen.
Informasjon vi alle vil ha nytte av i nødstilfeller/situasjoner som skulle opptre i lokalsamfunnet.

Hallingmessa.jpg