VETERANPLAN FOR RINGERIKE VEDTATT

Veteranplanen for de 5 kommunene ble lansert på bryggekanten ved Olsberg i Krødsharad.

18. August ble det med spinkelt fremmøte av prominente gjester og veteraner lansert at alle de 5 kommunene Modum, Krødsherad, Jevnaker, Hole og Ringerike hadde alle godkjent det utarbeidede forslog og annonserte innføring av planen
De fleste ordførere i de 5 kommunene var fremmøtt samt representanter for Forsvarets Veterantjeneste ved  Kommandørkaptein Ola Bøe Hansen og andre representanter for Veteranorganisasjoner og seniorforbund.
Det ble holdt taler fra ordførere og Forsvarets Veterantjeneste samt prosjektleder Inger Kammerud fra Ringerike Kommune før føget ble invitert til en 4 timers båttur på Krøderen med MS Kryllingen.
Veteranplanen skal legges ut på Kommunens hjemmeside, men i skrivende stund er den ikke lagt ut.
Til våre veteraner: Her er mye nyttig stoff for deg som sliter i hverdagen etter tjeneste i Internasjonale operasjoner.

Dokumenter

20230818_161202~2[16695358].jpg