Referat fra turen til Rena 8.juni 2022

Med over 50 medlemmer fra FSFING og IVSF og gjester fra Forsvarets Seniorforbund/RingerikeHole (de fleste fra Ringeriksområdet) og mange befal/soldater fra Rena leir, ble minnesteinen 8. juni gjenavduket i Rena leir.

Kåre Bækkevold fra FSFING har laget et fyldig resymè fra turen og begivenhetene i Rena leir. Vedlagt finner dere en meget god skildring av turen og aktivitetene vi fikk være med på.
Det er ikke avgjort om omfanget av senere markeringer ved minnesteinen. Dette vil måtte avgjøres av Fagsjef Ingeniør sammen med IVSF og FSFING.
Torgeir

Dokumenter

20220608_130734[13249].jpg
20220608_150322[13247].jpg
20220608_165844[13250].jpg