Orientering fra FSF ved Geir Anda 15nov 2017

15 nov 2017 hadde vi en orientering fra FSF sentralt ved Geir Anda. Vedlagt finner du hans presentasjon

Dokumenter

Anda Geir.png