Minnemarkering 8. Mai 2023 på Helgelandsmoen

Det ble en minneverdig markering av frigjøringsdagen 8. mai og veterandagen på Helgelandsmoen. Arrangementet ble, i regi av Forsvarets Seniorforbund Ringerike/Hole (FSFRHO), gjennomført i tråd med årelange tradisjoner. Det var et stort oppmøte, antakelig det største 8.mai arrangement på Ringerike med rundt 100 fremmøtte. De fremmøtte fikk med seg taler og høytidelig kransnedleggelse med militær flaggborg.

 

Leder av FSF Ringerike/Hole, Torgeir Wik ønsket velkommen og holdt en innledende tale. Feltprest Kyrre Klevberg holdt en andakt og knyttet sin tale til begrepet «Ikke på vår vakt» og viktigheten av å holde oppe bevisstheten om at frihet ikke kan tas for gitt. Det er ikke minst krigen i Ukraina et eksempel på. Hovedtaler Oberstløytnant Leif Erik Dahl mintes alle de soldater og befal som mistet livene under andre verdenskrig fra Vest-Oppland Regiment, men også alle veteraner som har ofret mye for å sikre fred og trygghet i andre deler av verden. I sin tale kom han også inn på Forsvarskommisjonen som nettopp har presentert en rapport og påpekt viktigheten av å ruste opp Forsvaret betydelig. Det er absolutt nødvendig i den usikre tiden vi lever i understreket han. Han la ned en krans ved monumentet.
 

Etter den offisielle markeringen ved Minnelunden, som ble avsluttet med at Hønefoss Skolekorps spilte nasjonalsangen, ble alle invitert til en samling i Hallingmessa med kaffe og noe å bite i. Det var det mange som benyttet anledningen til, og messa ble fylt til trengsel.

I sin tale i Hallingmessa, understreket ordføreren i Hole, Syver Leivestad viktigheten av å holde tradisjoner i hevd, spesielt i en tid hvor det pågår en krig i vårt eget Europa. Han takket og roste FSFR H/O og XPND med Nils Tronrud for å tilgjengeliggjøre arealer og bygg for å kunne gjennomføre slike arrangementer.

Ole Sannes, leder av FSF Ingeniørvåpnet, løftet også fram og ga honnør til alle som kan kalles veteraner uten å ha tjenestegjort i internasjonale operasjoner. Mange har gjort en innsats for å bevare fred og frihet på flere områder i Norge, og gitt store offer. Han mintes i den sammenheng de seksten som mistet livet i Vassdalulykken i 1986.

FSFRHO vil takke alle som deltok og ønsker velkommen neste år.


 

Bilde 1. Feltprest Oblt Kyrre Klevberg


 

IMG_8173 (3)[17726].jpg
bilde 8.mai 2023.jpg